Ikäihmisten kuntoutus ja aktivointi

Ikääntyminen tuo mukanaan fyysisiä haasteita. Aktiivisuuden vähentyessä toimintakyky heikkenee, jolloin itsenäinen selviytyminen päivittäisistä toiminnoista vaikeutuu. Monipuolisella harjoittelulla ikääntymisen mukanaan tuomia muutoksia voidaan ennaltaehkäistä ja fyysistä toimintakykyä parantaa.

Hyvin suunniteltu harjoittelu ja harjoitteluympäristö vaikuttavat positiivisesti myös sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn.

Aktivointi

Ikäihmisiä voidaan kunnosta riippuen aktivoida monin eri tavoin. Kuten muussakin kuntouttavassa ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa, tulee muistaa oikeanlainen ja riittävä suoritustaso. Laitteita ja välineistöjä valikoidessa on hyvä muistaa erilaiset rajoitteet ja mahdollistaa toiminta kaikille kunnosta riippumatta. Siksi laitevalikoimaan on hyvä ottaa mukaan niin kuntosalilaitteita kuin moottoroituja polkulaitteita. Värähtelyharjoittelulla voidaan helposti herätellä lihasaktivaatiota ja sillä on tutkitusti myös tehoa osteoporoosin ennaltaehkäisyssä.

Tasapaino

Heikentynyt tasapaino ja koordinaatiokyky estävät kehoa ylläpitämästä erilaisia asentoja ja reagoimasta ulkoisiin horjuttaviin tekijöihin. Tasapainoa ja koordinaatiota harjoittamalla voidaan parantaa fyysistä suorituskykyä sekä elämänlaatua. Tasapainon harjoittaminen erilaisilla pienvälineillä on edullista helppoa. Lisää toistoja, turvallisuutta sekä dokumentoitua palautetta harjoitteluun tuovat interaktiiviset laitteistot kuten Tymo terapia-alusta tai tukea tarvitseville Balo dynaaminen seisomateline. Valo- ja paino-ohjatut TreaxPad – harjoittelulevyt ovat helppoja siirrellä ja tuovat hauskuutta tasapaino ja koordinaatioharjoitteluun.

Kysy lisää