Rasituslaitteet

Juoksumatot testauskäyttöön

Testijuoksumaton käyttötarkoitus määrittää juoksumaton koon sekä nopeusluokat. Muut lisävarusteet määritellään aina tapauskohtaisesti, jotta kokonaisuus palvelee asiakkaan tarpeita täydellisesti. Jo testitilan suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä Fysiolinen asiantuntijoihin, jotta oikeanlainen ratkaisu saadaan osaksi toimivaa kokonaisuutta. Testausjuoksumattoihin suosittelemme myös käytettäväksi turvakaarta hätäpysäytystoiminnolla, jolloin testattavan turvallisuus voidaan taata kaikissa olosuhteissa. Näin testattavalle henkilölle luodaan turvallisuuden tunne, joka mahdollistaa maksimaalisen suorituksen testin aikana.

Ergometrit

Rasituksen mittaamiseen ja kuntotestaukseen käytettävien pyöräergometrien on oltava huipputarkkoja, kestäviä ja monipuolisin säätömahdollisuuksin varustettuja testipyöriä. Ergolinen testipyörät ovat kalibroitavissa sekä kytkettävissä EKG-laitteeseen. On tärkeää, että käytettävät testiergometrit on suunniteltu ammattilaisille, jolloin ne soveltuvat erinomaisesti vaativimpaankin käyttöön.

Voimamittaus

Modernien voimamittauslaitteistojen moduuleja ovat muun muassa terapia- ja mittauslaitteet kuntoutukseen, urheiluun ja tutkimukseen. Laitteet toimivat isokineettisella, isometrisella ja isotonisella liikemallilla sekä CPM-laitteena. Liikevoimat ja -laajuudet sekä bio-feedback ovat vapaasti säädettävissä.

Laitteet mahdollistavat staattisen ja dynaamisen voiman mittaamisen sekä analysoinnin nivelten yli, minkä avulla voidaan määrittää turvallisimmat ja tehokkaimmat harjoitusvastukset kuntoutukseen ja spesifiin harjoitteluun. Bio-feedbackin avulla nähdään harjoittelun ja kuntoutuksen aikana tarkasti, kuinka tavoitteet saavutetaan. Testauksen ja harjoittelun aikana on liikesuunnista riippuen käytettävissä olevia lihastyötapoja konsentrinen/konsentrinen, konsentrinen/eksentrinen, eksentrinen/konsentrinen sekä eksentrinen/eksentrinen. Lisäksi erikoistyötapoina voivat olla konsentrinen/CPM, CPM/konsentrinen, CPM/eksentrinen sekä eksentrinen/CPM.

Moderni dynamometriteknologia mahdollistaa uusintatestien luotettavuuden ja luotettavat mittaustulokset suurillakin voimilla.
Laitteet ovat lähes huoltovapaita, ja käyttäjäturvallisuus on huippuluokkaa.

Isokineettiset voimamittauslaitteet

Isokineettisten mittauslaitteistojen moduleja ovat mm. terapia- ja mittauslaitteet kuntoutukseen, urheiluun ja tutkimukseen. Laitteet toimivat isokineettisella, isometrisella ja isotonisella liikemallilla kuin myös CPM-laitteena. Liikevoimat ja -laajuudet sekä bio-feedback ovat vapaasti säädettävissä. Laitteet mahdollistavat nivelten yli staattisen ja dynaamisen voiman analysoinnin, jonka avulla voidaan määrittää turvallisimmat ja tehokkaimmat harjoitusvastukset kuntoutukseen ja yksilölliseen harjoitteluun. Bio-feedbackin avulla harjoittelun ja kuntoutuksen aikana nähdään tarkasti miten tavoitteet saavutetaan. Testauksen ja harjoittelun aikana on liikesuunnista riippuen käytettävinä lihastyötapoina konsentrinen/konsentrinen, konsentrinen/eksentrinen, eksentrinen/konsentrinen sekä eksentrinen/eksentrinen. Lisäksi erikoistyötapoina voivat olla konsentrinen/CPM, CPM/konsentrinen, CPM/eksentrinen sekä eksentrinen/ CPM. Moderni dynamometriteknologia mahdollistaa uusintatestien luotettavuuden ja luotettavat mittaustulokset suurillakin voimilla. Laitteet ovat lähes huoltovapaita ja käyttäjäturvallisuuden tulee olla huippuluokkaa.

Isometriset laitteet

Isometrisiä voimanmittauslaitteita on käytetty testauksessa jo useita vuosikymmeniä testauksen helppouden ja turvallisuuden vuoksi. Testitilanteet ovat riskittömiä, koska testattava voi milloin tahansa lopettaa testin, eikä testissä ole käsillä kontrolloimatonta liike-energiaa. Samaan perusperiaatteeseen perustuu myös esimerkiksi isometriset selänkuntoutusjärjestelmät, jossa kuntoutuja keskittyy vain pitämään vartalonsa suorassa, vaikka laitteisto muuttaa kehon kallistuksia lantion akselin ympärillä. Asteittain lisättävät kallistuskulmat aktivoivat keskivartalon syviä lihaksia erittäin tehokkaasti. Kuntoutuskonseptin vahvuus on harjoituksen lyhyt kesto (5–15 min), turvallisuus sekä hyvin tarkasti määriteltävät vaikutusalueet keskivartalon syvissä lihaksissa.

Uusimmissa isometrisissä voimantestauslaitteissa voidaan mitata esimerkiksi keskivartalon tuottamia voimia täysin vapaasti määriteltävissä kulmissa ja kierroissa. Näin voidaan määrittää esimerkiksi golfarin tai keihäänheittäjän keskivartalolihasten epätasapaino, jolloin siihen voidaan puuttua jo ennakoivasti välttyen siten myös loukkaantumisilta.

Kysy lisää

    Ota yhteyttä