Keuhkot ja hengitys

Spiroergometria

Spiroergometria-järjestelmillä testataan ja mitataan hengityselimistön toimintaa rasituksessa. Yleisimpiä rasitustapoja laboratorio-olosuhteissa on pyöräily ergometrilla tai kävely/juoksu testimatolla. Urheilutestauksessa testit tehdään usein myös kenttäolosuhteissa, jotta testitilanne olisi mahdollisimman lajinomainen. Kiinteät laboratoriojärjestelmät on tarkoitettu sisätiloissa tapahtuvaan testaukseen, jolloin järjestelmän avulla voidaan ohjata myös ergometreja ja testijuoksumattoja. Mobiililla spiroergometri-järjestelmällä voidaan toteuttaa testit kuten laboratoriojärjestelmällä, mutta myös vapaasti ulkona tai halliolosuhteissa juosten, pyöräillen, hiihtäen jne. PHYSIOFLOW-integraatio mahdollistaa cardiac output -tallennuksen ja analysoinnin samanaikaisesti spiroergometriatestin kanssa. Molemmat järjestelmät tulee voida integroida myös rasitus-EKG-järjestelmän kanssa toiminalliseksi ja turvalliseksi testauskokonaisuudeksi.

Järjestelmien sydän on käyttäjäystävällinen ohjelmisto. Ohjelmistoa tulee voida muokata juuri käyttäjän tarpeisiin, niin testitilanteen kuin analysoinnin ja raportoinnin osalta, jotta itse testitilanne olisi mahdollisimman mutkaton ja turvallinen.

Spirometria

Spirometriassa pyritään tutkimaan henigityselinten toiminnallisuutta ja löytämään mahdollisia toiminnan häiriöitä. Mittaukset tehdään koehengityksinä spirometriin, jonka tuloksia verrataan viitearvoihin, ja joista voidaan tehdä peruslöydöksiä poikkeamien perusteella. Spirometriassa käytetään tarvittaessa myös avaavia lääkityksiä hengitysten välissä, jotta tiettyjä toiminnallisuuksia voidaan tunnistaa hengitystoiminnoista.

Nopeat ja helppokäyttöiset laitteistot ovat spirometriassa avainasemassa, jotta esimerkiksi työterveyshuollossa voidaan tehdä useita mittauksia päivän aikana. Myös laitteiston nopea ja helppo desinfiointi vaikuttaa merkittävästi päivän aikana tehtävien mittausten määrään.

On tärkeää, että viimeisimmät viitearvot ovat ohjelmiston käytössä, jotta diagnoosit perustuvat viimeisimpään tutkittuun tietoon.

Kysy lisää

    Ota yhteyttä