Yritysvastuu

Kestävä kehitys on toimintamme keskeisiä peruspilareita. Taloudellista vastuuta kannamme luomalla arvoa asiakkaillemme, päämiehillemme, henkilöstöllemme sekä yhteiskunnalle yrityksen hyvällä kannattavuudella ja hallitulla kasvulla sekä tarjoamalla ja toteuttamalla joustavia, kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.  Sosiaalisen vastuunkannon keskeisiä elementtejä ovat puolestaan henkilöstömme hyvinvoinnin, työssä viihtymisen ja osaamisen kehittäminen, jotta asiakkaamme voivat saada ajantasaisinta, laadukasta tietotaitoa käyttöönsä.

Ympäristövastuun kantaminen on myös hyvin tärkeä osa yrityksemme liiketoimintamallia. Olemme sitoutuneet työskentelemään ilmastovaikutusten vähentämiseksi ja teemme aktiivisesti töitä yrityksen suorien ja välillisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristönäkökulmat otamme huomioon niin suuremman luokan linjauksissa kuin jokapäiväisissä rutiineissakin muun muassa huomioimalla markkinoimiemme tuotteiden ja tarjoamiemme palveluiden koko elinkaari, pakkausmateriaalina käytetyn muovin vähentämisellä sekä lisäämällä henkilöstömme, asiakkaiden ja toimittajiemme ympäristövaikutusten tuntemusta.

Osoituksena työstämme ympäristön hyväksi Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt yrityksemme terveyden ja liikunta-alan tuotteiden suunnitteluun , valmistuttamiseen, hankintoihin, markkinointiin, myyntiin, varastointiin, asennukseen ja huoltoon liittyviin toimintoihin ISO 14001:2015 –laatusertifikaatin.