Yritysvastuu


Ympäristö (Environment)

Ympäristövastuun toteutuminen ja kestävän kehityksen edistäminen ovat liiketoimintamme perusperiaatteita. Olemme sitoutuneet tekemään aktiivisesti töitä yrityksen suorien ja välillisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristönäkökulmat otamme huomioon niin suuremman luokan linjauksissa kuin jokapäiväisissä rutiineissa.

Osoituksena työstämme ympäristön hyväksi Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt yrityksemme terveyden ja liikunta-alan tuotteiden suunnitteluun, valmistuttamiseen, hankintoihin, markkinointiin, myyntiin, varastointiin, asennukseen ja huoltoon liittyviin toimintoihin ISO 14001:2015 –laatusertifikaatin.

 

Ihmiset (Social)

Fysioline Oy:n sosiaalisen vastuun painopiste on omassa henkilöstössä. Henkilöstövastuun olennaisimmat osa-alueet ovat henkilöstötyytyväisyyden vahvistaminen, osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen sekä henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja työturvallisuuden parantaminen.

Työhyvinvoinnin perustana on sujuva työarki. Päivittäisellä johtamisella varmistamme, että työ on organisoitu hyvin ja että työskentelytavat ja työkalut toimivat. Mahdollisten ongelmien ilmetessä toimimme varhaisen välittämisen mallin mukaisesti. Pyrimme lisäämään työssä jaksamista ja työhyvinvointia myös työntekijöille tarjoamamme kattavan liikuntaedun kautta.

Haluamme tarjota noin 100 fysiolinelaiselle mielekkäitä työmahdollisuuksia hyvin johdetussa, turvallisessa ja innostavassa työympäristössä, jossa ihmisiä kohdellaan tasavertaisesti ja reilusti.

Hyvinvoinnin ja terveyden edelläkävijäyrityksenä kannamme vastuuta siitä, että kaikki tarjoamamme tuotteet ja palvelut ovat sellaisia, joilla pyrimme parantamaan asiakkaidemme sekä heidän asiakkaidensa hyvinvointia ja elämänlaatua.

 

Hallinto (Governance)

Reilu ja hyvä hallinto on toimintamme peruspilareita. Fysioline Oy:n tavoitteena on varmistaa, ettei yhtiön toiminnassa tapahdu vakavia vahinkoja tai rikkomuksia. Korostamme liiketoiminnassamme lakien ja määräysten noudattamisen tärkeyttä. Noudatamme hallinnossamme lakeja ja säännöksiä. Lisäksi toimintaamme ohjaavat hallituksen tai johtoryhmän hyväksymät politiikat ja toimintaperiaatteet.

Rakennamme kestävää ja läpinäkyvää liiketoimintaa yhdessä kumppaneidemme kanssa. Pitkäjänteisestä vastuullisesta työstä yrityksellemme on myönnetty ympäristösertifikaatin lisäksi ISO 9001:2015 laatusertifikaatti, ISO 13485 sertifikaatti lääkinnällisten laitteiden laadunhallinnasta sekä ISO 22716​ sertifikaatti kosmetiikan hyvistä tuotantotavoista.