Ylöjärvellä tähdätään ikääntyvien aktiiviseen kuntouttamiseen

Tasapainoon liittyvät ongelmat ovat yksi merkittävä tekijä kotona pärjäämisessä ja ongelmat näkyvät myös fysioterapeuttisessa harjoittelussa. Ylöjärven kuntoutus- ja muistikeskukseen hankittu THERA-Trainer coro mahdollistaa tasapainoharjoittelun turvallisesti.

Perinteiseen seisomatelineeseen verrattuna coro antaa harjoittelussaenemmän mahdollisuuksia. Laitteeseen päädyttiin kokeilun perusteella,kun hankintoja alettiin miettimäänikääntyvien kuntouttamisen näkökulmasta.

Ylöjärvellä laitteiston tarve on ollut jo pitkään, mutta vasta perintölahjoitus mahdollisti hankinnat, johon kuului THERA-Trainer coron lisäksi 13 THERA-Trainer tigo -restoraattoria. Tigoja hankittiin kaupungin useisiin pisteisiin, joissa kuntoutusta sekä ikääntyneiden asumista ja hoivaa toteutetaan. Restoraattorit ovat käytössä aktiivisesti perusarjessa. Laitteita hyödynnetään yksilöllisessä tai ryhmäfysioterapiassa, Kuntoutus- ja muistikeskuksessa sekä myös asumis- ja hoivakodeissa henkilökunta hallitsee laitteen käytön ja avustavat tarvittaessa kuntoutujaa käytössä. Osa asiakkaista/kuntoutujista hallitsee laitteen käytön itsenäisesti.

Coron käyttö toteutuu fysioterapeutin ohjannassa ja harjoittelu sen kanssa on tavoitteellista. Laitetta käytetään kuntoutus- ja muistikeskuksella päivittäisessä kuntoutuksessa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Lisäksi laitetta käytetään fysioterapian ryhmissä yksilöllisen tarpeen mukaan.

Teknologia herättää usein kiinnostusta, niin myös näiden laitteiden kohdalla. Coron pelinomainen harjoittelu lisää kuntoutujan keskittymiskykyä sekä motivaatiota harjoitteluun ja on tuonut sen kautta toivottua positiivista vaikutusta kuntoutukseen, kiteyttävät
Ylöjärven fysioterapeutit.