Vieraskynä FysioNews 1/2023

Kirjoittaja on Laitilan terveyskodin kuntoutuspäällikkö, joka näkee yhteistyön ja vaikuttavat kuntoutusmuodot ratkaisevana AVH-kuntoutuksen onnistumisen kannalta

  1. Hyvin ymmärretty yhteistyö palveluiden järjestäjän ja tuottajien välillä on ensiarvoisen tärkeää
  2. Elämänlaatua parantava ja kustannusvaikuttava kuntoutus osana AVH-asiakkaan palveluprosessia
  3. Lokomat on turvallinen, fyysisesti keventävä ja tehokas työväline terapeutille

Meillä Laitilassa on yli kymmenen vuoden kokemus Lokomat-kävelyrobotin käytöstä AVH-kuntoutuksessa. Olemme kuntouttaneet lukuisia kuntoutujia takaisin työelämään tai kotikuntoiseksi laitoshoidon sijaan. Vaikka Lokomateja on Suomen kartalla jo runsaasti, meille tullaan edelleen kuntoutukseen pitkänkin matkan takaa.

Uusien hyvinvointialueiden myllerryksessä on syytä muistaa, että myös yksityisille kuntoutuspalveluille on selkeä tarve ja rooli kuntoutusketjussa. Hyvinvointialueiden vastuulla on saattaa kuntoutus alkuun ja huolehtia ohjauksesta jatkokuntoutukseen. Se miten palveluprosessit ja yksilön tarpeen mukaiset palvelukokonaisuudet saadaan lopulta toimimaan, riippuu siitä, kuinka hyvin julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien sekä Kelan yhteistyö toimii.

Väestön ikääntyessä AVH-kuntoutujien määrä tulee kasvamaan ja kuormittamaan hyvinvointialueita. Sujuvan yhteistyön lisäksi vaaditaan tehokkaita ja vaikuttavia kuntoutuksen muotoja, jotta kuntoutusta pystytään tarjoamaan kaikille. Harvemmin terveydenhuollon panostaessa laatuun saadaan kustannuksia vähennettyä. Poikkeuksena on Lokomat-robotti, jonka käytön AVH-kuntoutuksessa on osoitettu sekä parantavan kuntoutujan elämänlaatua että vähentävän julkisen terveydenhuollon kustannuksia.

Onnistuneilla ja tehokkailla kuntoutuspalvelujen järjestämisratkaisuilla vähennetään sote-palvelujen kokonaiskäyttöä, hillitään kustannusten kasvua, lisätään yhdenvertaisuutta sekä ennen kaikkea vaikutetaan AVH-kuntoutujien elämänlaatuun.