Validiassa pääkaupunkiseudun ensimmäinen kävelyrobotti

Validia Kuntoutuksen kuntoutusteknologia sai huhtikuussa 2019 täydennystä, kun Indegokävelyrobotti toimitettiin täydentämään tarjottavaa alaraajakuntoutusta.
Validia Kuntoutuksessa on entuudestaan useita ylä- ja alaraajakuntoutukseen soveltuvia teknologia-avusteisia laitteita. Indego-kävelyrobotti soveltuu hyvin kokonaisuuteen ja täydentää Validian kävelykuntoutusketjua. – Indego tuo puuttuvan osan kävelykuntoutuksen tarjontaan. Se mahdollistaa vielä laajemman vammaryhmän ja vamma-asteen kuntouttamisen, Validian toimitusjohtaja Kristiina Silver kertoo.

Innostunut vastaanotto

Indego on ehtinyt olla Validiassa jo ahkerassa käytössä. Nette Kiviranta on ollut Indegon pilottikäyttäjänä. Kivirannalla on selkäydinvammasta johtuva alaraajahalvaus. Hän on kävellyt Indegon avulla nyt muutamia kertoja ja huomaa jokaisella kävelykerralla voivansa luottaa yhä enemmän jalkoihinsa.
Indego on herättänyt paljon mielenkiintoa, ja Silver uskoo kiinnostuksen kasvavan pidemmän käyttökokemuksen myötä. Myös Validian terapeutit ovat innostuneita ja motivoituneita uudesta kuntoutusteknologiaa täydentävästä perheenjäsenestä.  – Terapeutit haluavat kehittyä kuntoutusteknologian huippuosaajiksi, ja he voivat kuntoutusteknologian avulla hyödyntää laaja-alaisesti omaa ammattitaitoaan.

Isot investoinnit maksavat itsensä takaisin

Teknologia-avusteiset kuntoutuslaitteet ovat isoja investointeja, mutta maksavat Silverin mukaan itsensä pitkällä tähtäimellä takaisin. Kuntoutujan toimintakyvyn parantuessa voidaan vähentää avustajien määrää ja esimerkiksi painehaavojen syntyä, kuntoutujien parantuneesta elämänlaadusta puhumattakaan. – Toivoisin kuntoutujille ja lähettäville tahoille enemmän
uskallusta siihen, että kuntoutusteknologia nähtäisiin positiivisena asiana, Silver tiivistää. Silver myös toivoo, että tulevaisuudessa kuntoutusteknologiaa voitaisiin hyödyntää enemmän myös kodin apuvälineenä. Siihen vaaditaan kuitenkin vielä paljon muutoksia ja toimia päättäjätasolta lähtien.