Tutkittua tietoa: Tehostettu mobilisointi ja kuntoutus tehohoidossa kannattaa

The effects of active mobilization and rehabilitation in ICU on mortality and function on vuonna 2016 toteutettu systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jossa selvitettiin teho-osastolla toteutetun aktiivisen mobilisaation ja kuntoutuksen vaikutusta mm. sairaalahoidossa vietettyyn aikaan, kuolleisuuteen, kehon toimintaan ja liikkuvuuteen, lihasvoimaan ja elämänlaatuun.

Kirjallisuuskatsaukseen hyväksyttiin mukaan 13 tutkimusta ja yhteensä 1753 potilasta. Potilaiden joukossa oli erilaisista sairauksista, leikkauksista ja onnettomuuksista toipuvia henkilöitä yhdeksästä eri maasta, joita kuntoutettiin tehohoidossa vähintään päivittäin, keskimäärin 15–31 minuuttia päivässä.

Tulokset

» Aktiivinen mobilisaatio ja kuntoutus tehohoidossa lisää lihasvoimaa ja parantaa kävelykykyä.

» Tehostettu mobilisaatio saattaa parantaa myös elämän laatua psyykkisesti ja fyysisesti sairaalajakson jälkeen (6 kk).

» Aikaisella mobilisaatiolla ja kuntoutuksella ei todettu olevan vaikutusta kuolleisuuteen lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä.

» Kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että lisätutkimusta tarvitaan selvittämään tehohoidossa toteutetun mobilisaation ja kuntoutuksen pitkäaikaisvaikutuksia potilaille. Lisäksi tarvitaan lisää tutkimusta erityisesti siitä, milloin mobilisaatio ja kuntoutus tulisi aloittaa sekä mikä on sopiva määrä ja intensiteetti harjoittelulle.

 

Lähde: The effects of active mobilisation and rehabilitation in ICU on mortality and function: a systematic review; C. Tipping etc. 2016