Toimintaterapiaa interaktiivisen Pablo-harjoittelulaitteen avulla

VIERASKYNÄ

Teksti ja kuvat: 
Hanna Pohjantuli
Toimintaterapeutti
Salpausselän kuntoutussairaala Jalmari 

Vuonna 2017 hankimme Lahteen Salpausselän kuntoutussairaala Jalmariin Pablokuntoutuslaitteen yläraajan sensomotoriikan kuntoutukseen ja yläraajan toiminnan arviointiin sekä kognitiivisten toimintojen harjoittamiseen. Meillä laitteen suurin käyttäjäryhmä ovat neurologisesti vammautuneet aikuiset, jotka ovat kuntoutuksessa vaativan neurologisen kuntoutuksen osastolla. Meillä on ollut myös traumakuntoutujia, joiden yläraajojen toiminnan sekä kognitiivisten toimintojen arviointiin ja kuntouttamiseen laite sopii mainiosti. 

Pablossa oleva yläraajan arviointiosuus mahdollistaa tarkan arvioinnin niin puristusvoiman, pinsettiotteiden kuin liikelaajuuksienkiosalta. Laite rekisteröi tulokset ja ne kirjautuvat Excel-taulukkoon, jolloin kuntoutuja pystyy myös itse näkemään esim. puristusvoiman tai jonkin yläraajan nivelen liikelaajuuden lisääntymisen graafisessa muodossa. Tämä motivoi kuntoutujia jatkamaan aktiivisia harjoitteita, vaikka edistymiset olisivat itsearvioituna vähäisiä. 

Nykyaikainen tehostaa terapiaa mahdollistamalla huomattavan määrän toistoja suhteellisen lyhyessä ajassa, sekä antamalla mielenkiintoisen harjoitteluympäristön eri-ikäisille ja eri kuntoutumisen vaiheessa oleville kuntoutujille. Pablolla suoritettavan terapian tavoitteena voi olla mm. tahdonalaisten liikkeiden aktivoiminen, lihasvoiman lisääminen, tonuksen normalisoiminen tai kognitiivisten toimintojen harjoittaminen. Mielekkyyttä harjoitteisiin tuovat eri aihealueilta olevat pelit, jolloin kuntoutujan omaa mielenkiintoa pelejä kohtaan voidaan hyödyntää terapioissa. Korkea ikä tai tietokoneen aikaisempi käyttämättömyys eivät ole este Pablon hyödyntämiseen terapioissa, vaan myös monet ikäihmiset ovat innostuneet nykyaikaisesta ja monipuolisesti harjoitteita tarjoavasta terapiamuodosta. Mielenkiintoisena yksityiskohtana on ollut moottoritiepelin käyttö suuntaa-antavana arviovälineenä reaktionopeus ja hahmotustaitoja arvioitaessa. 

Pablo sisältää Multiboard-, Multiball– ja käsisensorilaitteet sekä kaksi multisensori-ohjainta. Meillä tuotepakettiin kuuluvat myös korkeussäädettävä pöytä, jossa on omat paikkansa laitteiston eri osille sekä korkeussäädettävä jakkara. Multiboardlaitteella kuntoutuja työskentelee kaksikätisesti, joten sen avulla työskentely onnistuu myös kuntoutujilta, joiden toisessa yläraajassa ei ole aktiivista toimintaa tai se on hyvin heikko. Multiballlaite taas mahdollistaa kyynärvarren aktiivisen supinaatio – pronaatio liikkeen harjoittamisen sekä olkanivelen ekstensio – fleksio liikkeen harjoittamisen yksikätisesti. Multiball toimii myös ”hiirenä”, kun terapian tarkoituksena on ensisijaisesti harjoittaa kognitiivisia toimintoja. Edellä mainitut laitteet toimivat langattomasti multisensoriohjainten avulla. Nämä multisensorit voidaan kiinnittää myös kiinnityshihnojen avulla mihin tahansa harjoitettavaan kohtaan keholla (käden eri kohdat, jalan eri kohdat, vartalo, pää). Käsisensori toimii sekä puristusvoiman ja pinsettiotteen voiman mittarina että sensorina kuntoutujilla, jotka harjoittavat esim. olka– ja kyynärnivelen isoja liikelaajuuksia tai ranteen ekstensio – fleksio liikkeitä. 

Vaativan neurologisen kuntoutuksen osastolla suurin Pabloa käyttävä ryhmä ovat aivohalvauskuntoutujat. Heidän kohdallaan Pablon käsilaitteet ja sensorit mahdollistavat yksilöllisesti muunneltavat, sekä sensomotorisia että kognitiivisia taitoja kehittävät harjoitteet. Lisäksi erilaiset pelit ja niiden eri vaikeusasteet (1-10) antavat kuntoutujille palautetta omasta edistymisestä terapiajakson aikana.  

Case Kalle 

Kalle on työikäinen ja sairastanut AVH:n kesällä 2019. Aluksi Kalle tarvitsi paljon henkilökunnan apua ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa ja siirtymisissä, mutta pitkän moniammatillisen kuntoutusjakson aikana Kallen omatoimisuus on jo pääosin palautunut. Toimintaterapiaa Kalle on saanut 3-5 kertaa viikossa vaativan neurologisen kuntoutuksen osastolla. Useimmilla terapiakerroilla muiden terapiamuotojen lisäksi on käytössä ollut Pablo noin 20–30 minuuttia ja terapian tavoitteena on ollut yläraajan aktivointi ja tonuksen normalisoituminen sekä vasemman puolen huomioimisen lisääntyminen. Kallen vasemmassa yläraajassa oli terapiajakson aluksi vain heikko aktiviteetti proksimaalisesti. Vasemman puolen neclect oli alkutilanteessa huomattava ja esim. eri esineisiin törmäämistä tapahtui. Terapian aikana on aktiivista liikettä tullut lapaluun, olka- ja kyynärnivelten tasoille sekä alkavana sormiin. Etenkin kyynärvarren ja -nivelen sekä olkanivelen liikkeiden harjoittamiseen Pablon eri laitteet ovat tuoneet tarvittavaa runsasta toistoa. Samalla tonus on liikesuoritusten aikana normalisoitunut. Vasemman neclectin osalta kuntoutuminen on edistynyt hyvin. Terapiatilanteissa tulee vielä esille vasemman puolen huomioimisen haastavuudet rasittavuuden kasvaessa. Kalle itse kuvaili Pablon hyväksi ja motivoivaksi ominaisuudeksi sen, että motoriset harjoitteet tehtiin toimintaa aktivoivien pelien kautta. Näin mielenkiinto harjoitukseen säilyi pitempään ja toistoja jaksoi tehdä enemmän kuin pelkällä manuaalisella harjoitteella pöytätasolla.