Suositun jalkaklinikan palvelut täydentyivät PODOSmart-älypohjallisilla

Lappeenrantalainen Fysio-Eskola on erikoistunut alaraajaongelmien tutkimukseen ja kuntoutukseen. PODOSmartin avulla saadaan nyt konkreettista dataa asiakkaalle kotiin vietäväksi osana kokonaisvaltaista tutkimusta. PODOSmart on suunniteltu jalkaterän ja alaraajojen biomekaniikan selvittämiseen kävelyssä ja juoksussa.

Jalkaklinikka on Fysio-Eskolalle niin tärkeä liiketoiminnallinen sektori, että sen
markkinointiin panostetaan joka vuosi isosti sekä huhti- että lokakuussa erillisellä kampanjalla. PODOSmart kotiutui Lappeenrantaan kesällä 2020, mutta varsinaisesti uusi palvelu lanseerattiin viime vuonna lokakuun alaraajakampanjan vetonaulana.

Kampanjahinta oli tietysti listahintaa edullisempi, ja tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon asiakkaita, joiden kautta saadaan käyttökokemusta ja fysioterapeuteille varmuutta laitteiston käyttöön.

– Alaraajakampanjat tuovat meille aina paljon asiakkaita, ihan laidasta laitaan monen ikäisiä ja taustaisia. Olemme huomanneet, että uutuudet houkuttavat aina asiakkaita. Tämä on näkynyt myös PODOSmartin kanssa. Asiakkaat ovat olleet siitä todella kiinnostuneita ja osa on tullut testausta varten pitkienkin matkojen päästä, fysioterapeutti Irmeli Petro kertoo.

Fysio-Eskolan konseptoimassa alaraajatutkimuksessa kartoitetaan alaraajojen toimintaa jalkapohjasta aina lantiokoriin asti ja se sisältää monia eri osa-alueita. Lihastasapaino ja lihaskireydet tutkitaan ja alaraajan nivellinjaukset käydään lävitse sekä seisten että toiminnallisesti. Jalan kuormitustutkimus tehdään podoskoopilla eli peilipöydällä ja askellus videoidaan. Kävelyanalyysi tehdään nykyisin PODOSmartälypohjallisilla. Kengän sisään asetettavat pohjalliset keräävät tietoa kolmestatoista eri kävelyn biomekaniikkaan vaikuttavasta tekijästä.

PODOSmart-data lisää asiakkaan luottamusta

PODOSmart-teknologian avulla saadaan mitattua tarkasti useita eri kävelyn osatekijöitä, kuten kävelyprofiilia tuki ja heilahdusvaiheissa sekä pronaatio-supinaatio-kulmien ja painopisteiden muutoksia jalkaterässä kävelyn eri vaiheissa. Mittaukset modernilla ohjelmistolla ovat nopeita tehdä ja laitteisto tarjoaa mahdollisuuden mitata liikkumista mahdollisimman luonnollisesti.

PODOSmartin tekoälyyn pohjautuva verkkosovellus tallentaa testattavan henkilön tulokset ja visualisoi ne helposti tulkittavaan muotoon. Näin testaajan on helppo analysoida testattavan kävelyä ja seurata kehitystä. Analyysi auttaa tunnistamaan liikemalleja sekä virheasentoja.

– Olemme käyttäneet PODOSmartia nimenomaan kävelyn analysoinnissa, emme niinkään juoksussa. PODOSmart tukee hienosti fysioterapeuttien silmämääräisiä havaintoja ja asiakkaat
ovat mielissään, kun saavat kirjallisen analyysin tutkimuksesta kotiin vietäväksi. Tutkimusdata lisää selvästi monen asiakkaan luottamusta. Osa olisi ostamassa älypohjallisia kotiinkin, kun ne tuntuvat niin hyvältä jaloissa, Petro naurahtaa.

Vaikka vain testauskäyttöön tarkoitettuja PODOSmartälypohjallisia ei asiakas mukaan saakaan, löytyy FysioEskolalta paljon myös kotiin ostettavaa. Jalkaklinikalla tehdään yksilöllisiä tukipohjallisia esimerkiksi treenikenkiin ja työ- ja vapaa-ajan jalkineisiin. Kivijalkamyymälä KunnonKaupassa myydään myös erilaisia erikoisjalkineita ja ergonomisesti laadukkaita kenkiä ja sandaaleita. Asiakas löytää kaupasta yksilöllisten Sidas-pohjallisten lisäksi valmiiksi muotoiltuja tukipohjallisia sekä pientarvikkeita, kuten vaivasenluutukia ja varpaanerottajia.

Alaraajatutkimuksessa kävelyn ja juoksun videointi juoksumatolla on Petron mukaan kaikkein tärkein vaihe, ja erityisesti se, että video analysoidaan tarkoin yhdessä asiakkaan kanssa. PODOSmartissa tulee ilmi osin samoja asioita, mutta se voi antaa myös merkittävää lisätietoa muiden havaintojen tueksi. Esimerkiksi asiakkaan käyttämä pronaatiotuettu jalkine voi PODOSmartin avulla osoittautua virhehankinnaksi. Tätä on vaikea näyttää todeksi
muilla keinoilla.

PODOSmartin data on siis aukoton todiste myös asiakkaalle, joka on ehkä vastoin parempaa tietoa ostanut tietynlaiset kengät kuvitellen niitä itselleen sopiviksi. Fysio-Eskolalla konsultoidaankin asiakasta mielellään myös kenkävalintojen kanssa, koska oikeanlaisilla kengillä on niin iso merkitys jalkavaivojen ennaltaehkäisyssä.

Askellusvirhe monen vaivan takana

Fysio-Eskolalla  PODOSmartia käyttää kolme jalkaklinikalla työskentelevää fysioterapeuttia. Heidän yhteinen palautteensa on noin vuoden käyttökokemuksen jälkeen, että ohjelma on varsin helppokäyttöinen ja sen kuvamaailma on selkeää ja havainnollistavaa myös asiakkaalle.

Hankintavaiheessa oli mietinnässä, myytäisiinkö PODOSmart-analyysiä omana palveluna vai aina integroituna isompaan kokonaisuuteen. Jälkimmäinen vaihtoehto voitti ja tämä on osoittanut hyväksi strategiaksi, sillä pelkkä PODOSmart-analyysi itsessään ei vielä tee asiakasta autuaaksi. Asiaa voisi verrata kehonkoostumusmittaukseen kuntosalilla. Pelkällä mittaustuloksella asiakas ei paljoa tee. Oleellista on se, kuinka asiantuntija auttaa asiakasta
tulkitsemaan tuloksia ja tekemään niiden pohjalta muutoksia liikunta- ja ruokailutottumuksissaan.

– Mahdollisimman kokonaisvaltaisen tutkimuksen pohjalta suunnitellemme sitten yksilöllisesti jatkotoimenpiteet asiakkaalle, kuten fysioterapiahoidot sekä tukipohjallisten tarpeen. Jalkavaivojen vaikutukset koko kehoon ovat niin laaja-alaisia, että on tärkeää panostaa tutkimusvaiheeseen, Irmeli Petro kertoo.

Jalkaterän ja nilkan virheellinen asento tai toiminta voi aiheuttaa kipua polveen, lonkkaan, ristiselkään ja jopa niskaan saakka. Oikeastaan juuri virheellisestä jalan asennosta ja sen vaikutuksesta muualle kehoon, alkoi maineikkaan fysioterapiapalveluja tarjoavan yrityksen erikoiskiinnostus alaraajaongelmia kohtaan.

– Yrityksemme perustajalla Maarit Eskola-Heikkisellä oli aikoinaan yli 30 vuotta sitten selkäasiakas, jolla oli paha askellusvirhe. Maarit totesi, ettei selkä parane ikinä, vaikka mitä tehtäisiin, jos asiakas kävelee koko ajan nilkat lintassa. Sidas-tukipohjalliset tulivat valikoimiimme jo tuolloin ja ovat edelleen tärkeä osa kokonaisuutta, jota PODOSmartkin nyt osaltaan oivallisesti täydentää.