Suomen ensimmäiset Fesiat käyttöön Lahdessa 

teksti: Terhi Kangas

Suomen ensimmäiset Fesiat käyttöön Lahdessa 

Uusien laitteiden avulla oikea liike voi löytyä huomattavasti nopeammin kuin perinteisillä kuntoutustavoilla. Kuntoutus etenee siis vaikuttavammin – mikä tuo aina myös kustannussäästöjä. Jalmarin terapeutit ovat olleet tyytyväisiä työnantajansa hankintoihin. 

Toiminnallinen sähköstimulaatio eli FES (functional electrical stimulation) tarjoaa uusia mahdollisuuksia erityisesti aivohalvauspotilaiden ja MS-potilaiden kuntoutukseen. Tämä on jo lyhyessä ajassa huomattu Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa Lahdessa, jossa Fesia Walk ja Fesia Grasp -laitteistot otettiin käyttöön loppuvuodesta 2020. Laitteistot ovat käytössä vaativan neurologisen kuntoutuksen osastolla. Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan vaativaa ja moniammatillista kuntoutusta tarvitsevia kuntoutujia, jotka toipuvat erilaisista neurologisista sairauksista. 

– Toiminnallinen sähköstimulaatio on yleisesti Suomessa vielä melko vähän hyödynnetty, vaikka näidenkin laitteistojen käyttöönoton kynnys on hyvin matala, sillä ne ovat nopea- ja helppokäyttöisiä, kertoo Jalmarin henkilökuntaa kouluttamaan saapunut Tiina Taivainen Fysiolinelta.

Omat kokemukset apuna koulutuksessa 

Koulutus on aina oleellinen osa Fysiolinen palvelukokonaisuutta. Käyttökoulutusta annettiin tietysti jo laitteiden käyttöönottovaiheessa, mutta koulutuksesta saa usein enemmän irti, kun takana on omia käyttökokemuksia todellisissa hoitotilanteissa. Juuri tätä vaihetta eletään parhaillaan Jalmarissa: laitteisiin on jo saatu omakohtainen näppituntuma ja nyt halutaan oppia lisää, jotta Fesiasta saadaan varmasti kaikki tarjolla oleva hyöty irti.  

Koulutukseen saapuneet fysioterapeutit ja toimintaterapeutit kertovat koulutuksen lomassa innolla kokemuksistaan ja saavat asiantuntijan vastauksia käytön myötä esiin tulleisiin lisäkysymyksiinsä. 

– Vaikka alallamme puhutaan paljon säästöistä, niin silti meillä Lahdessa on tehty uudenlaisia investointeja terveysteknologiaan. On ylpeyden aihe olla Suomessa ensimmäinen Fesia-kuntouttaja, toteaa eräs fysioterapeutti. 

Kollega vieressä kertoo, että Fesia on tarjonnut jo lyhyessä ajassa monenlaisia käyttöhyötyjä. Kuntoutus Fesian kanssa on alusta asti tehokasta ja laadukkaita toistoja on helppo tehdä huomattavasti pitempään kuin manuaalisesti. Fesiaa voidaan hyödyntää jo kuntoutuksen alkuvaiheessa, kun kuntoutujan voimavarat eivät riitä vielä esim. istuen ja seisten tehtäviin raskaampiin harjoituksiin. Laitetta voidaan käyttää myös kuntoutujan ollessa vuoteessa lepäämässä. 

Sähköstimulaatiot osana kuntoutusta on huomioitu myös Käypä hoito -suosituksessa. Sähköstimulaatiolla oli tutkimuksissa erityisen suuri vaikutus yläraajan suorituksiin verrattuna harjoitteluun ilman toiminnallista sähköstimulaatiota. Toiminnallista sähköstimulaatiota tulisi käyttää Käypä hoito -suosituksenkin mukaan erityisesti AVH-kuntoutuksessa edistämään suorituksia. Se parantaa tutkitusti käden motoriikkaa aivohalvauksen jälkeen sekä kehittää kävelynopeutta. 

 Toiminnallisen sähköstimulaation hyödyt terapiatyökaluna 

Tiina Taivainen kertailee Fesia Graspin toimintaperiaatteita koulutettaville. Yläraajan toiminnallinen sähköstimulaatiolaite on tarkoitettu kuntoutujalle, jolle ranteen ja sormien liikkeet ja niiden hallinta ovat haastavia. Laitteen toiminta perustuu kyynärvarren lihasten sähköiseen stimulaatioon, jonka avulla voidaan saada aikaan ranteen ja sormien fleksio- ja ekstensiosuunnan liikkeitä, yhdessä tai erikseen. Harjoittelu on helppo viedä toiminnalliselle tasolle.   

Fesia Walk taas on nilkan toimintahäiriöön kehitetty sähköstimulaatiolaite, jonka avulla voidaan tuottaa nilkan dorsi- ja plantaarifleksio sekä säätää inversiota ja eversiota kävelyrytmissä. Perifeerisellä hermostimulaatiolla saadaan aikaan lihassupistus ja haluttu liike nilkan alueelle. 

– Säären yläosaan kiinnitetään monielektrodi neopreenipannalla. Yhdessä jalkaan kiinnitettävän liikesensorin kanssa laitteisto takaa oikea-aikaisen ja juuri oikein toimivan liikkeen kävelyn aikana. Jos stimuloitaisiin vain dorsifleksiota ja heikkoutta olisi myös plantaarifleksoreissa, askel ei suuntaisi eteenpäin eikä olisi luonnollinen. Fesia auttaa parhaan mahdollisen fysiologisen liikkeen löytämisessä.  

Fesia Walk aktivoi myös aivojen muovautuvuutta. Raajan aineenvaihdunta lisääntyy ja turvotus vähenee. Harjoittelulla voidaan ehkäistä ja hidastaa lihasten surkastumista ja saada helpotusta spastisiteettiin.  

Elektrodien toimintaa säädetään yksilöllisesti tabletilla toimivalla ohjelmalla. Tabletin käyttö sujuu koulutuksessa monelta Jalmarin terapeutilta jo rutiininomaisesti, mutta yhdessä Taivaisen kanssa senkin toiminnallisuuksista löydetään vielä uusia jippoja. Käyttöliittymä on onneksi selkeä ja yksinkertainen.  

Suurin hyöty Fesia-laitteista on Jalmarissa saatu, kun niitä on käytetty selkeinä ja tiheinä jaksoina. Kuntoutushenkilökunnan lisäksi uusista kuntoutusmenetelmistä ovat olleet innoissaan myös potilaat. Toiminnallinen liike omassa kehossa, vaikkakin avustetusti, on monelle potilaalle ollut tunteikaskin havainto. 

Kuntoutujat ovat olleet hyvin kiinnostuneita ja motivoituneita harjoittelusta Fesian kanssa. Laitetta pystytään käyttämään kuntoutumisen eri vaiheissa liikkeen, tunnon ja huomioinnin herättelystä käden toiminnan ja kävelyn harjoitteluun. On hienoa päästä tarjoamaan terveysteknologian uusimpia tuulia omille potilaille, toteavat Jalmarin terapeutit koulutuksen päätteeksi. 

 

Fesiat kotikuntoutuspalvelujen käytössä 

Päijät-Soten alueella kotikuntoutuspalvelut järjestetään kuntoutuksen tulosalueelta keskitetysti omasta kotikuntoutuksen yksiköstä käsin. Yksikössä on kaksi erillistä palvelulinjaa, joista toisessa tuotetaan tehostettua kotikuntoutusta moniammatillisissa alueellisissa tiimeissä ja toisessa tuotetaan kaikki tarvittavat terapiapalvelut kotihoitoon ja kotiutusyksikköön. Suurin osa asiakkaista on ikääntyneitä yli 80-vuotiaita ja yleisimmät syyt palveluun ohjautumiseen ovat välitön sairaalajakson jälkeinen jatkokuntoutus ja muu äkillinen toimintakyvyn tason lasku ja apuvälineiden tarve 

Kotikuntoutuspalvelut saivat Fesia Walkin ja Graspin käyttöönsä alkuvuonna 2021. Kotikuntoutustiimeissä jatketaan toiminnallisen sähköstimulaation käyttöä erityisesti silloin, kun Jalmarin kuntoutusjaksolla kuntoutuja on saanut hyvän vasteen sähköstimulaation käytöstä. Laitteita voidaan hyödyntää myös kroonisten kuntoutujien terapiassa. 

 Hyviä tuloksia myös kotikuntoutuksesta 

Phhykyn kotikuntoutuksessa kuntoutujana on 77-vuotias mies, jonka kuntoutuminen lonkkien tekonivelleikkauksista eteni alkuun todella hitaasti. Lonkkien operaatiot tehtiin vuonna 2019 ja 2021. Alkusyksystä 2021 kuntoutuja ohjattiin lääkäriin, sillä hän ei pystynyt edelleenkään kävelemään ilman kyynärsauvoja. Oikea jalkaterä ei noussut ilman sauvoihin nojaamista, eikä kantapäillä tai varpailla seisominen onnistunut. Oikeassa alaraajassa todettiin voimaheikkous, joka lääkärin mukaan voisi olla peroneuspareesille sopiva löydös.   

Lääkärikäynnin jälkeen kuntoutujalle annettiin 2-3 kertaa viikossa Fesia-Walk kuntoutusta, yhteensä 20 kerran sarjana. Jokainen harjoittelukerta eteni vaiheittain niin, että hoidon alussa oli lyhyt totutteluvaihe sekä liikkeen määrittelyvaihe ja harjoituksen varsinainen pääpaino oli kävelyssä yhden tai kahden kyynärsauvan avustuksella.  

Fesia Walk -hoitojakson aikana oikean jalkaterän ja säären lihasten toiminta parantui sekä oikean nilkkanivelen aktiivinen dorsifleksio lisääntyi erityisesti lateraalipuolella verrattuna hoidon alkuvaiheeseen, jolloin dorsifleksio ei onnistunut ollenkaan. Kaiken kaikkiaan hoito toimi erittäin hyvin ja tällä hetkellä kuntoutuja liikkuu kotona ilman apuvälinettä ja ulkonakin pelkän kyynärsauvan avulla.