Suomen ensimmäinen Erigo Validia Kuntoutus Helsingissä

Validia Kuntoutus Helsingissä seisomisharjoittelu on oleellinen osa kuntoutusta, koska kuntoutujilla erityisesti alkuvaiheessa on ortostaattisen paineen vaihteluja. Erigo-laite monipuolistaa harjoittelua ja antaa mahdollisuuden dynaamiseen seisomisharjoitteluun niillä kuntoutujilla, joilla ei voida käyttää kävelysimulaattoria.

– Laitteen hankkimispäätöstä edesauttoi laitteen pitkäaikainen koekäyttö vuosi ennen sen hankintaa. Laitteen käyttöönoton yhteydessä oli
perehdytystä fysioterapiayksikön henkilöstölle ja lääkäreille. Osa fysioterapeuteista sai perusteellisemman käyttökoulutuksen ja kuntoutujakohtaisen opastuksen. Koekäytön aikana vakuutuimme sen hyödynnettävyydestä ja lisäarvosta meidän kuntoutujaryhmillemme. Fysiolineen voimme olla aina yhteydessä lisäneuvoja tarvitessamme. Toisaalta voimme osaltamme käyttökokemusten myötä helpottaa
laitteen esittelyä jatkossa. Etsimme koko ajan aktiivisesti uusia laitteita, välineitä ja vaikuttavia menetelmiä löytääksemme uusia harjoitusmuotoja kuntoutuksen eri vaiheisiin, kertoo terapiapalvelupäällikkö Marjo Mäki.

Erigo on ollut käytössä vasta kolmen viikon ajan. Laitetta on käytetty nyt viidelle kuntoutujalle, joilla on traumaattinen aivovaurio ja kahdelle kuntoutujalle, joilla on osittainen selkäydinvaurio. Aktiiviset harjoitteluajat ovat olleet keskimäärin 20 minuuttia. Tässä vaiheessa on seisomisharjoittelun yhteydessä kokeiltu FES:iä vasta yhdelle kuntoutujalle, jolla on osittainen selkäydinvaurio.

Aluksi vaikeavammaisten kuntoutujien kanssa tarvitaan kahden henkilön avustus. Laitteen käyttö vaatii paljon harjoittelua ja totuttelua, jotta siitä tulisi sujuvaa. Laitteessa on paljon säätöjä, joihin pitää aina perehtyä kuntoutujakohtaisesti.


Postitiivisia kokemuksia

Suullista palautetta on vaikea saada niiltä kuntoutujilta, joilla on aivovaurio ja siihen liittyviä kommunikoinnin vaikeuksia. Tämän vuoksi harjoittelussa heidän kanssaan on edettävä varovaisesti.

Kuvassa oleva kuntoutuja, jolla on osittainen selkäydinvaurio, kertoi, että hän pystyy seisomaan seisomatelineessä verenpaineen laskun ja
huimauksen vuoksi vain hyvin lyhyen ajan. Harjoittelun kesto on tällöin noin 5 – 10 minuuttia. Erigossa seistessä ei huimausta esiinny ja harjoitusaika on jopa noin 30 minuuttia. Kuntoutuja kokee myös veren kiertävän paremmin alaraajoissa ja harjoittelun jälkeen alaraajoissa tuntuu pistelyä.

Toinen selkäydinvammainen kuntoutuja kertoi, että hän pystyy aktivoimaan hieman alaraajojen osittain toimivia lihaksia ja se on tuntunut
hänestä hyvältä.

– Tällä lyhyellä kokemuksella vaikutelmana on, että harjoittelu aktivoi vaikeasti aivovammaisella kuntoutujalla
pään ja vartalon hallintaa, mikä näkyy symmetrisempänä istuma-asentona. Myös vireystila on ollut parempi. Lisäksi alaraajojen spastisuus on ollut lievempää seisomisharjoittelun jälkeen.

– Olemme myös huomanneet, että fysioterapeutin on myös itse hyvä saada omakohtainen kokemus laitteesta, jotta hän pystyy kertomaan siitä kuntoutujalle.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että
laitetta tullaan käyttämään yhä useammilla kuntoutujilla. Käyttökokemukset ovat olleet positiivisia, kertovat
fysioterapeutit.