Suomen ensimmäinen Bemo motivoi potilaita Kotkassa

Sänkypotilaita liikkeeseen aktivoiva polkuharjoittelulaite on tullut kuluneen vuoden aikana tutuksi Kymenlaakson keskussairaalan fysioterapeuteille. Kotkassa toivotaan, että kuntouttava työote leviäisi laitteen monipuolisen käytön myötä entistä enemmän myös hoitajille. 

Fysiolinen palvelumalliin kuuluva käyttökoulutus ja asiakkaan aktiivinen tuki käyttöönoton jälkeen ovat olleet suureksi avuksi Kymenlaakson keskussairaalassa, jossa halutaan saada kaikki hyöty irti THERA-Trainer Bemosta. Laite saapui Kotkaan vuodenvaihteessa ja toistaiseksi sitä on hyödynnetty eniten keuhkoja sydänosastolla.

Jotta laitteen lukuisat käyttökohteet ja toiminnallisuudet avautuisivat varmasti kaikille asianomaisille, vieraili Fysiolinen Tiina Taivainen kesällä Kotkassa kyselemässä käyttökokemuksia Bemosta Kymenlaakson keskussairaalan sisätauti- ja neurologiselta
tiimiltä. Kotkassa alkoi suuri kinestetiikkainnostus teho-osastolla jo vuonna 2018, jolloin uudet kuntoutusvälineet ja -teknologiat alkoivat kiinnostaa uudella tavalla.

Kinestetiikka on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppimiselle ja itsehallinnalle. Bemo tukee aidosti tätä mallia.

– Meillä oli hankinnan motivaattorina nimenomaan se, että myös vuoteessa pitäisi pystyä tekemään jotain aktivoivaa. Bemon avulla voimme nyt kuntouttaa jopa hengityskoneessa olevaa vuodepotilasta, jolle ei ole aiemmin ollut tarjolla mitään vastaavaa, terapeutit taustoittavat hankintapäätöstä.

Miellyttävää ja motivoivaa polkemista

Vuoden alussa, kun Bemo kotiutui Kotkaan, ajatuksena oli, että laite olisi aktiivikäytössä post-covid-potilailla. Nämä potilaat ovat olleet usein niin hyväkuntoisia, ettei tarvetta makuullaan aktivointiin ole juurikaan ollut. Lisäksi hygienia-asiat eli laitteen puhdistamiseen liittyvät vaatimukset pandemia-aikana ovat rajoittaneet tätä käyttöä.

Tänä vuonna potilasaines onkin ollut normaalista poikkeavaa, mutta Bemolle on silti löytynyt jo runsaasti käyttökohteita. Keuhko- ja sydänosaston lisäksi laite on ollut käytössä selkäydinvammautuneilla. Kotkassa on jo huomattu, että diagnoosi ei niinkään määrittele laitteen käyttöä, vaan nimenomaan potilaan yksilöllinen harjoittelutavoite. Kotkassa suositaan
aktiivista polkemista, jos vain mahdollista, vaikka Bemo tarjoaa mahdollisuuden myös passiiviseen polkemiseen, jossa laite tekee työn potilaan puolesta.

Yleisenä palautteena Kotkasta kerrotaan, että potilaat ovat kokeneet Bemon käytön erittäin motivoivaksi. Moni sairaalahoidossa oleva, jolle kävely on raskasta ja hengästyttävää, on kiitellyt, että aktiivinen polkeminen on miellyttävää eikä hengenahdistusta ole tullut.

– Itselläni on jo varsin kiinnostava huomio Bemosta sydämen vajaatoimintapotilaiden kanssa: kun happisaturaatiot olivat hieman alakantissa, niin harjoituksen aikana ne nousivat jopa 95 prosenttiin. Tämä on toki vasta muutaman potilaan otanta, mutta mielenkiintoinen signaali, kertoo käyttökokemuksistaan fysioterapeutti.

Käyttökoulutusta myös hoitajille 

Hoitohenkilökunnalle Bemo tuo myös ergonomista helpotusta. Isokokoiselle potilaalle, jolla on raskaat jalat, on ilman apuvälineitä ollut mahdoton toteuttaa pidempiä aktivointisarjoja laadukkaasti. Toki uuden laitteen käytön kanssa on ollut alussa pientä hakemista. Manuaalista tukea on toisinaan tarvittu, koska kaikkia laitteen lisäosia ei ole vielä huomattu hyödyntää. Taivainen lupasikin vielä saman vierailun aikana näyttää, kuinka kannatinosalla manuaalisen tuen tarve poistuu.

Fysiolinen Tiina Taivainen on käynyt kahdesti pitämässä lähikoulutusta henkilöstölle. Lisäksi etenkin alkuvaiheessa sähköpostiyhteydenpito oli aktiivista. Havainnollistavat videotaltioinnit käytännön tilanteista ovat Taivaisen mielestä olleet erinomainen tapa pyytää etäkonsultointia. Videoiden perusteella on ollut helppo antaa oikeat ratkaisuehdotukset ja vinkit. Korona-aika on rajoittanut ulkopuolisten vierailuja sairaalaympäristössä, mutta siitäkin huolimatta Kotkassa Bemon käyttö on saatu jo hyvään alkuun.

– Täällä on tehty hieno oivallus siitä, ettei Bemon käyttäjän tarvitse välttämättä olla fysioterapeutti, sillä laite on erittäin yksinkertainen, sitten kun sen perustoiminnot ovat tulleet tutuiksi. Ajatuksena on, että Kotkassa myös hoitajat koulutettaisiin käyttämään laitetta. Toivottavasti nyt syksyllä suunnitelma päästäisiin toteuttamaan, Taivainen kertoo.

Suunnitelma on tehdyn laiteinvestoinnin käyttöastetta lisäävä, sillä näin Bemolle saataisiin enemmän käyttöä myös iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin fysioterapeutit eivät välttämättä ole talossa.

Teho-osastolle oma Bemo?

Kymenlaakson keskussairaalassa on jo porukalla mietitty potilasryhmiä, joille Bemon soveltuvuutta voisi kokeilla, sillä laitteelta halutaan toki mahdollisimman laajaa vaikuttavuutta. Taivainen muistuttaa sisätauti- ja neurologiselle tiimille, että Bemo mahdollistaa myös käsillä polkemisen sängyn reunalla, mikä lisää entisestään käyttökohteita.

Näyttö siitä, että Bemon käytöllä voidaan lyhentää sairaalassaoloaikaa ja näin saada myös taloudellista säästöä, tekee laitteesta erityisen kiinnostavan varmasti myös hyvinvointikuntayhtymän johdon silmissä.

Kotkassa toivotaan, että teho-osastolle talon toiseen päähän saataisiin oma Bemo, sillä isossa kiinteistössä laitteen siirtely osastolta toiselle on arkista käyttöä jonkin verran rajoittavaa.

Kun Bemo asettuu omalle osastolle, pyrkii henkilökunta sitä myös aktiivisesti hyödyntämään. Paria minuuttia varten ei laitetta ole mielekäs lähteä kerrosten väleillä ja ahtaissa hoitohuoneissa siirtelemään. Erityisesti tuoreesti vammautuneille Bemo on erittäin motivoiva. Jos potilas ei pysty itse aktiivisesti polkemaan, on passiivinen harjoittelu sekin koettu potilaisiin myönteisesti vaikuttavaksi.

– Erään potilaan kanssa käytimme Bemoa pitkään ihan päivittäin. Vaikka hän ei voinutkaan liikuttaa itse jalkojaan, hän oli selvästi innoissaan, kun pääsi osallistumaan fysioterapeuttia ohjeistamalla. Sekin on potilaan huomioimista ja aitoa osallistamista, toteaa hoitohenkilökunnan edustaja.