Suomen ensimmäinen Andago otettiin käyttöön Geritrimissä

Andago on ainutlaatuinen robotiikkaa hyödyntävä painonkevennysjärjestelmä, joka liikkuu kuntoutujan tahdissa. Laite on tarkoitettu kävelytaidon, tasapainon ja koordinaation harjoittamiseen. Andago on kevyempi kuin monet muut kävelyharjoitteluun tarkoitetut laitteet. Sen avulla kuntoutuja saadaan nopeasti liikkeelle, koska pukeminen ei vaadi paljoa aikaa. Harjoitukset voidaan aloittaa, kun kuntoutuja pystyy seisomaan.

Suomen ensimmäinen Andago hankittiin Geritrimille vuoden 2019 alussa. Geriatriseen kuntoutukseen ja hoitoon keskittyvä Geritrim vahvistaa Andagon avulla jo ennestään laadukkaita ja monipuolisia kuntoutuspalvelujaan.

Ketään ei jätetä yksin sänkyyn

Geritrimillä mottona on ”Ketään ei jätetä yksin sänkyyn”. Tämä näkyy konkreettisesti mm. Andagon aktiivisena käyttönä. Andagon käyttö on koulutettu koko henkilökunnalle ja sitä käyttävät niin fysioterapeutit kuin hoitajatkin ja kuntoutujat pääsevät kävelemään sillä jopa 3 kertaa päivässä. Muutos aiempaan on merkittävä. Ennen pystyasennon ja kävelyn harjoitteluun kävelytelineen avulla tarvittiin 3-4 henkilöä varmistamaan, ettei kuntotutuja pääse kaatumaan. Nyt Andagon avulla voi täysin turvallisesti harjoitella yhden hoitajan tai fysioterapeutin avustamana. Fyysisen kannattelun ja tukemisen sijaan fysioterapeutti pystyy keskittymään oikeanlaiseen askeltamiseen tai haastamaan kuntoutujaa erilaisilla tasapaino- tai koordinaatiotehtävillä.

Andago on otettu Geritrimillä positiivisesti vastaan niin kuntoutujien kuin henkilökunnankin puolesta ja laite on tuttu näky käytävillä. Kuntoutujat käyvät Geritrimillä eri pituisilla kuntoutusjaksoilla, riippuen kunnosta. Kuntoutusjaksojen tarkoituksena on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. – Tulevaisuudessa ikäihmisten hoivan tarve kasvaa merkittävästi. Resurssit eivät kuitenkaan lisäänny samassa tahdissa. Muutos on siis tehtävä nyt ja satsattava ennaltaehkäisevään kuntoutukseen, jotta pystytään tukemaan kotona asumista mahdollisimman pitkälle. Andago on ollut iso investointi Geritrimille. Kuitenkin suhteutettuna, Andago maksaa suurinpiirtein saman verran, kuin yhden vuodepotilaan hoito vuodessa. Jos siis laitteen avulla saadaan yksikin kuntoutuja pidettyä pois laitoksesta makaamasta, on laite maksanut itsensä takaisin yhteiskunnalle, kertoo Geritrimin toimitusjohtaja
Tony Westerlund.

KUNTOUTUJATARINA Hans Ingvesgård

Kunnallisneuvos Hans Ingvesgård Kristiinankaupungista on tehnyt mittavan uran Vaasan sairaanhoitopiirissä sekä toiminut Geritrimin hallituksen puheenjohtajana lähes 30 vuoden ajan. Vuosi 2018 oli hänelle selviytymistaistelua, joka alkoi kääntyä parempaan suuntaan vasta 2019 vuoden alusta aloitetun Andago-kuntoutuksen myötä.
– Andago-kävelylaite on ollut minulle todella tärkeä apuväline kuntoutusjaksolla, joka on kestänyt yli 10 kuukautta. Sairastuttuani jouduin teho-osastolle kesäkuussa 2018 Vaasan keskussairaalaan. Siellä minua hoidettiin kolme kuukautta. Minulla oli vakava suolistotauti ja paksusuoli leikattiin pois kolmen viikon päästä siitä, kun saavuin teho-osastolle. Olin erittäin huonossa kunnossa, kun siirryin syyskuun puolessa välissä Kristiinankaupungin terveyskeskuksen kuntoutusosastolle. Siellä olin vuoteen omana kuusi kuukautta. Evatelineellä harjoiteltiin seisomatasapinoa ja kävelyaskelien ottamista.

Tammikuun puolessa välissä 2019 sain mahdollisuuden aloittaa kuntoutuksen Andagolla Geritrimin fysioterapeuttien ohjauksella. Tämä oli käännekohta kuntoutuksessani, ja parasta mitä minulle on tapahtunut. Kuntoni ja elämänlaatuni parani merkittävästi. Osaavat fysioterapeutit auttoivat minut kävelyn alkuun Andagolla. Avokuntoutuksessa kävin 2–3 kertaa viikossa ennen, kuin minut siirrettiin keväällä Geritrimiin kuntoutusjaksolle.


Andago-kävelyrobotin avulla olen edistynyt harjoituksissa ja
  nyt kävelen itsenäisesti rollaattorilla. Laadukas kuntoutus on antanut minulle elämänilon takaisin! Tavoitteenani oli koko ajan kotiutua, ja suureksi ilokseni tämä päivä koitti toukokuussa, lähes vuoden sairaala-, terveyskeskus- ja kuntoutusjakson jälkeen. Tunnen suurta kiitollisuutta saamastani hoidosta ja kuntoutuksesta. Olin itse mukana tekemässä aloitetta Geritrimin perustamisesta vuonna 1986, ja nyt tämä kuntoutuslaitos koitui omaksi pelastukseni. Geritrimissä on osaava ahkera kuntoutushenkilökunta.

Tulevaisuudessa tarvitsemme robotteja ja apuvälineitä säästääksemme hoitajia. Mikään ei vedä vertaa suomalaiselle terveydenhuollolle millään osa-alueella. Voin hoitoa tarvinneena tämän allekirjoittaa. Kuntapäättäjien tulisi hyödyntää tilanne ja viedä eteenpäin kuntoutuksen tarvetta ja merkitystä.

Hans Ingvesgård, Kunnallisneuvos
Kristiinankaupunki