Rohkeat teknologiainvestoinnit veivät Vetrean kuntoutuksen seuraavalle tasolle

Vetrea on 18:llä eri paikkakunnalla toimiva sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava yritys. Asumis- ja kotipalveluiden lisäksi Vetrea tarjoaa kuntoutusta Iisalmessa, Joensuussa ja Kuopiossa.

Vetrean viimeisin iso aluevaltaus kuntoutuksen saralla oli vuonna 2018, kun se osti maineikkaan kuntoutuskeskus Neuronin, joka liiketoimintakaupan yhteydessä sai uudeksi nimekseen VetreaNeuron. Uuden VetreaNeuron-kuntoutustalon avajaisia vietettiin viime lokakuussa Kuopion Lippumäessä.

Toimitusjohtaja Laura Airaksisen mukaan oli selvää, että uuden VetreaNeuronin oli varusteluiltaan vastattava nykyajan kuntoutuksen vaatimuksia. Siksi kuntoutusteknologiaa vahvistettiin muun muassa Lokomat-kävelyrobotilla, recoveriX-aivokuntoutuslaitteistolla sekä käden kuntoutukseen tarkoitettu Pablolla.

Airaksinen kuvaa tätä uudistamista teknologiakyvykkyyden vahvistamiseksi vastaamaan paremmin tulevaisuuden kuntoutujan tarpeita. – Mikäli kuntoutujille halutaan paras mahdollinen kuntoutuspolku, ammattitaidon ja asianmukaisten tilojen lisäksi tarvitaan teknologiaa. Näin asiakkaan elämänlaatua ja toimintakykyä saadaan parannettua parhaiten, hän kuvaa.

VetreaNeuronin vaativaan kuntoutukseen saapuu asiakkaita ympäri Suomea. Tyypillinen kuntoutuja on viisikymppinen aivoverenkiertohäiriön tai aivovamman saanut potilas.

 Yksilöityä kuntoutusta

Airaksisen mukaan VetreaNeuronin teknologiakokonaisuutta suunniteltaessa huomioitiin kuntoutuksen tulevaisuudentarpeet. Erityisesti hän korostaa erityyppisen teknologian monipuolista hyödyntämistä kuntoutuksen eri vaiheissa.  – Kuntoutuksen pitäisi alkaa viipymättä, eikä siihen saisi tulla katveaikoja, jottei kuntoutujan kehitys taannu.

Lisäksi jokaisella kuntoutujalla on omat kuntoutustavoitteensa ja haasteensa, jonka mukaan kuntoutusta on yksilöitävä. Vetreassa pyritään yhdistämään laitos-, avo- ja etäkuntoutusta kuntoutujan tarpeiden mukaan.

Laitepalvelu on joustava rahoitusratkaisu

VetreaNeuronin kuntoutusteknologia hankittiin Fysiolinen laitepalveluna, jossa maksetaan laitteen omistamisen sijaan sen käytöstä. Kiinteä kuukausikustannus sisältää kaiken asennuksista huoltoihin ja koulutuksiin.  – Tällainen rahoitusratkaisu on meille joustava. Sen avulla laitteita voidaan tarvittaessa lisätä tai päivittää mutkattomasti, Airaksinen kertoo. Airaksinen on tyytyväinen Fysiolinen tarjoamaan konsultaatioon sekä ennen että jälkeen hankinnan.
– Mietimme mahdollisia yhteistyökumppaneita, ja eri teknologiatoimittajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen valitsimme Fysiolinen. Olemme tyytyväisiä tähän kumppanuuteen ja keskusteluyhteyteen.

Vetrealla on visio päästä laajentamaan kuntoutustarjontaa eri paikkakunnille. Selvää on, että teknologiaan aiotaan panostaa myös tulevaisuudessa.  – Oleellisena osana kuntoutumisen kehittämisessä on osaava henkilöstö, teknologiset ratkaisut sekä uudet avaukset. Teemme jo paljon kehitysyhteistyötä esimerkiksi Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kansallisen Neurokeskuksen kanssa.