Premiuksesta tuli kävelyrobotiikan edelläkäv(el)ijä Pohjois-Euroopassa

Toimitusjohtaja Pirta Piiroinen kiittää Fysiolinen kokonaisvaltaista roolia liiketoiminnan kehittäjäkumppanina. Luottamuksellinen yhteistyö tarkoittaa paljon muutakin kuin sujuvia laitetoimituksia ja huoltoa. Yhteisen arvomaailman jakaminen kuntoutuksen vaikuttavuudesta on kumppanuuden kivijalka.

Tampereen Kalevassa avautuivat lokakuussa. Premius Kuntoutuksen uudet, modernit toimitilat. Sarvijaakonkadulla katutasossa on tilaa peräti 1400 neliötä kasvavan moniammatillisen tiimin tarpeisiin ja entistä monipuolisempaan kuntoutukseen.

Pelkät viihtyisät ja asiakasta varten suunnitellut tilat ja alan huippuammattilaiset eivät vielä riitä tarjoamaan aidosti uudelle tasolle nousevia palveluita. Siksi Premiuksella on haluttu investoida rohkeasti myös viimeisimpään terveysteknologiaan, erilaisiin kuntoutuslaitteisiin ja apuvälineisiin.

Uudet tilat tekivät vihdoin mahdolliseksi yrityksen pitkäaikaisen unelman: kuntoutuskentän laadukkain ja vaikuttavin kävelyrobottikuntoutus on vuoden 2021 alusta lähtien ollut osa palvelukokonaisuutta.

– Olimme seuranneet kiinnostuksella Lokomatrobotiikan kehittymistä jo vuosia. Kun Fysiolinelta otettiin yhteyttä heidän kuultuaan muuttoaikeistamme, olimme
nopeasti yhtä mieltä siitä, että Premiuksella on kaikki edellytykset profiloitua kävelyrobotiikan edelläkävijäksi jopa Pohjois-Euroopan mittakaavassa, kertoo toimitusjohtaja
Pirta Piiroinen.

Kävelymaton, robotisoitujen alaraajatukien ja kehittyneen painonkevennysjärjestelmän avulla toteutettavaa Lokomat-terapiaa on saatavilla tällä hetkellä kuudessatoista eri kuntoutuskeskuksessa/
sairaalassa ympäri Suomea. Premius on kuitenkin ensimmäinen kuntouttaja koko
Pohjois-Euroopassa, jolla on käytössä peräti kaksi kävelyrobottia. Kaksi lähekkäin
asennettua Lokomat-robottia mahdollistaa vuorovaikutteisen ja vertaistukea tarjoavan kuntoutusmuodon. Kahden robotin mallissa on myös toinen uniikki etu.

– Toista robottia voimme hyödyntää lapsikuntoutujien kanssa, mikä on hyvin harvinaista Suomessa. Kuntoutujien ikähaitarin laajentaminen ja kaikkien ikäryhmien tasoarvoinen
kohtelu on arvomaailmamme DNA:ssa. Kun pystymme jo pienille lapsille tarjoamaan
kaikkein vaikuttavimpia kuntoutusmuotoja, on kustannusvaikutus myös yhteiskunnalle paras mahdollinen.

Vaativa neurologinen kuntoutus yhdessä muun
tuki- ja liikuntaelin- sekä kipukuntoutuksen kanssa ovat Premiuksen keskeisimpiä palveluja, joiden kehitykseen on panostettu vahvasti.

Vahvalla kasvun tiellä, vaikuttavuus edellä

Piiroisen mielestä käyttöönottosuunnitelman ja perusteellisen koulutuksen arvoa osana onnistunutta lanseerausta ei voi liikaa korostaa. Juuri näihin kriittisiin
vaiheisiin Fysioline on tarjonnut aktiivista kumppanuutta. Premiuksella on panostettu
merkittävästi myös Lokomatterapiasta tiedottamiseen ja markkinointiin. Päävastuu on
ollut tutulla mainostoimistolla, mutta Fysiolinelta on saatu suunnitelmiin tärkeää konsultoivaa apua sekä laajoja tutkimustietoja viestinnän tueksi. Toki tieteellisiin tutkimuksiin
perustuvat kustannushyödyt olivat tulleet tutuiksi jo investoinnin harkintavaiheessa.

Tieteellisen näytön (Cochrane review 2017) mukaan joka seitsemäs pysyvää apua tarvitseva kävelykuntoutuja saavuttaisi itsenäisen liikkumiskyvyn robotisoidun kuntoutuksen avulla.

– Robotisoidun kävelykuntoutuksen vaikuttavuudesta on jo runsaasti näyttöä myös Suomesta.
Kävelyrobottiharjoittelulla on saatu tuloksia, jotka perinteisin menetelmin olisivat olleet
mahdottomia. Pian tulemme saamaan näitä onnistumistarinoita jaettavaksi myös
Premiukselta, Piiroinen iloitsee.

Onnistumistarinoiden alkulauseita on päästy kirjaamaan ylös jo useita, sillä kiinnostus
Lokomat-kuntoutusta kohtaan on ollut edelleen jatkuvista poikkeusoloista huolimatta suurta ja robotit ovatolleet ahkerassa käytössä vuoden alusta asti.

Kävelyrobottikuntoutukseen voi hakeutua joko maksusitoumuksella tai itsemaksavana asiakkaana. Kävelyrobottikuntoutus voi olla osa isompaa fysioterapiakokonaisuutta tai se voi
toteutua esimerkiksi intensiivisenä 15 kerran kävelykuntoutusjaksona, johon sisältyy
toimintakyvyn alku- ja loppumittaukset sekä kuntoutuspalaute. Tarvittaessa asiakas
voi hakea 1–3 arviokäynnin kokeilujaksolle, jossa testataan ja arvioidaan Lokomatkävelykuntoutuksen soveltuvuus yksilöllisesti.

Arvomaailma vetää sitoutuneita tekijöitä

Pirta Piiroisen johtama Premius Kuntoutus palvelee kuntoutujia Tampereella,
Kangasalla, Hämeenlinnassa, Kuopiossa ja Seinäjoella. Uusia työntekijöitä on rekrytoitu läpi koko haastavan pandemia-ajan kaikille palvelualoille. Piiroinen uskoo, että muiden vetovoimatekijöiden ohella mahdollisuus työskennellä viimeisintä terveysteknologiaa edustavan kävelykuntoutuksen parissa motivoi myös uusia innostuneita ja sitoutuneita ammattilaisia.

Premiuksessa työskentelee tällä hetkellä noin 80 ammattilaista, ja yrityksen liikevaihto
tulee nousemaan kuluvalla tilikaudella lähes kuuteen miljoonaan euroon. Piiroinen on
itse toisen sukupolven premiuslainen.

Piiroisen äiti fysioterapeutti Pirjetta Taskinen perusti yrityksen vuonna 1993 (toiminta alkoi nimellä Neuroterapia P&P). Fysioline on ollut alusta asti yksi yrityksen luottokumppaneista. Piiroinen tuntee suurta ylpeyttä siitä, että hän on voinut kasvattaa äitinsä perustamaa yritystä samaa arvomaailmaa vaalien. Kasvun takana on tahto tarjota yhä useammille mahdollisuudet
päästä vaikuttavien kuntoutusmuotojen äärelle.

– Äitini ei valitettavasti ehtinyt kuulla näistä kävelyroboteista, sillä hän menehtyi
juuri ennen projektin käynnistymistä. Tiedän, miten sykähdyttävä hetki äidillekin olisi ollut nähdä ensimmäistä kertaa lapsi pystyasennossa robotin avustamana. Olen kiitollinen, että saan tehdä tätä työtä upeiden ammattilaisteni kanssa.