Oulunkylän kuntoutuskeskus - kuntoutuksen kärjessä teknologiaa hyödyntäen

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr Helsingissä on monipuolisten kuntoutuspalvelujen tuottaja ja kehittäjä. Oulunkylän kuntoutuskeskus tarjoaa vaativaa kuntoutusta erilaisten sairauksien, vammojen ja leikkausten jälkeen, ja näitä kuntoutusjaksoja on reilusti yli 1 000 vuodessa. Lisäksi se tarjoaa muita monipuolisia toiminta- ja työkykyä edistäviä ja ennaltaehkäiseviä kuntoutuspalveluja.   

 Yhteiskunnallinen yritys -tunnuksen omaava Oulunkylän kuntoutuskeskus sr on toiminnallinen säätiö, joka maksaa veronsa Suomeen ja kohdentaa voittonsa 100 %:sti henkilöstöön, terveys- ja hyvinvointiteknologiaan sekä kuntoutuksen kehittämishankkeisiin. 

 Oulunkylässä otettiin käyttöön syksyllä 2019 uutta kuntoutusteknologiaaLokomat-kävelyrobotti, vapaasti kuntoutujan tahdissa liikkuva Andago-painokevennysjärjestelmä sekä Armeo Senso -laite yläraajojen toiminnalliseen harjoitteluun. Laitteet parantavat merkittävästi mahdollisuuksia tarjota tehokasta ja monipuolista kuntoutusta. Lokomat-kävelyrobottia hyödynnetään erityisesti neurologisessa kuntoutuksessa. Andagoa ja Armeo Sensoa voidaan soveltaa hyvin myös ortopedis-traumatologisille kuntoutujille. 

 Hankitut teknologialaitteet sopivat kuntoutuspäällikkö Mia Pietilän mukaan erinomaisesti Oulunkylän kuntoutuskeskuksen profiiliin ja kohderyhmään. Koska suurin osa kuntoutujista on ikäihmisiä, erilaiset kävelyvaikeudet ovat yleisiä. Myös yläraajojen nivelten liikkuvuudet ovat usein rajoittuneita vamman, sairauden tai ikääntymisen mukanaan tuomien muutosten myötä. Uuden teknologian ja erityisesti Lokomatin myötä voidaan ottaa uusi askel neurologisen, erityisesti avh– ja selkäydinvammapotilaiden kuntoutuksessa. 

 Kuntoutuksen kärjessä asiantuntevan moniammatillisen osaamisen ohella nykyteknologiaan satsaaminen on Pietilän mukaan lähes välttämätöntä. – Olemme seuranneet kuntoutusteknologian huimaa kehitystä. Esimerkiksi Lokomatista on tullut nyt paljon tutkimuksellista näyttöä, minkä vuoksi päätimme hankkia sen. Haluamme tarjota kuntoutujille uusia tehokkaita kuntoutusmahdollisuuksia ja lisätä heidän elämänlaatuaan, Pietilä sanoo.  

 Kuntoutuksen kehittämistä näyttöön perustuen pidetään Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa tärkeänäTavoitteena onkin arvioida robotisoidun kävelykuntoutuksen hyötyä ja vaikuttavuutta avh-kuntoutujilla ja tähän on suunnitteilla ja pian alkamassa tutkimus- ja kehittämishanke.  

 

Hyviä kokemuksia alusta alkaen 

Vaikka kuntoutusteknologian käytössä on päästy vasta alkuun, tulokset näyttävät Pietilän mukaan lupaavilta.   Vaikutukset näkyvät kuntoutujien arjessa esimerkiksi siirtymisten helpottumisena sekä kohonneena mielialana. Esimerkiksi Lokomatilla kuntoutumassa käyneen avh-potilaan kävely on lyhyessä ajassa parantunut huomattavasti ja porrasaskelmat sujuvat paremmin ja hän on itse innostuneen tyytyväinen harjoitteluun.  

 Kuntoutujat ovat Pietilän mukaan tietoisempia teknologian tehostamasta kuntoutuksesta. Laitteet ovat jo houkutelleet uusia avopuolen asiakkaita kokeilemaan niitä.  

 Kuntoutusteknologia on raikastanut kuntoutusta myös fysioterapeuttien näkökulmasta.  – Laitteet ovat tuoneet fysioterapeuteillemme uutta intoa ja motivaatiota työhönLaitteiden avulla toistomäärät saadaan moninkertaisiksi verrattuna tavalliseen harjoitteluun ja tulokset näkyvät nopeasti. Kävelyrobotiikka myös vähentää fysioterapiaresurssien tarvetta, koska avustajana toisen fysioterapeutin sijaan on robotti. Näin resurssit saadaan tehokkaampaan käyttöön, Pietilä kertoo.