Loistolaite terapian tukena: Kira, Malla ja Tyromotion PABLO

Teksti ja kuva: Terhi Kangas

35-vuotiaalla Kiralla on synnynnäinen liikuntavamma, joten monet kuntoutusmuodot ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi – lähes kyllästymiseen asti. Yhdessä fysioterapeutti Malla Lappeteläisen kanssa intoa ja motivaatiota on löydetty Pablo-laitteistosta.

MIKÄ?

PABLO on sensoriteknologiaa hyödyntävä kuntoutuslaitteisto, jonka liikesensorit mahdollistavat tietyn liikkeen harjoittamisen pelimaailmassa. Kun terapeutti on tallentanut harjoitettavan liikeradan ohjelmaan, reagoi pelimaailma vain annettuun liikerataan ja antaa suoritteesta välittömän palautteen.

Sensoreiden yhteiskäytöllä voidaan estää kompensaatioliikkeiden käyttö harjoituksissa. Liikesensorit voi kiinnittää remmeillä vartalon eri osiin. Sensorikahvan avulla harjoitetaan käden tai sormien puristusvoimaa sekä sormien ojennusvoimaa. Ohjelmistossa on omat arviointityökalut puristusvoimalle, erilaisille pinsettiotteille, olkapään-, kyynärnivelen- ja ranteen liikealueelle.

MISSÄ?

TT-Fysio tarjoaa yksityistä korkealaatuista neurologista fysioterapiaa Helsingin Jätkäsaaressa sekä kotikäynteinä pääkaupunkiseudun asukkaille.

TT-Fysio tekee tiivistä yhteistyötä myös kunnallisen terveydenhuollon kanssa. Palveluiden keskiössä on aina asiakaslähtöisyys, jota vaalitaan yhdessä kuntoutujan hoitoon osallistuvien tahojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Pablo-terapialaitteisto on ollut TT-Fysion asiakkaiden käytössä jo vuodesta 2015.

KETKÄ?

Sosiaalisen median ja markkinoinnin ammattilaiseksi opiskellut helsinkiläinen Kira sekä nuorten ja aikuisten neurologiseen fysioterapiaan erikoistunut Malla Lappeteläinen. Lapsesta asti kuntoutuksissa käynyt 35-vuotias Kira on ehtinyt nähdä fysioterapian kehitystä manuaalisesta ”lääkintävoimistelusta” kohti teknologia-avusteista ja yhä yksilöllisempää terapiaa.

Kira ja Malla ovat harjoitelleet yhdessä noin kerran viikossa syksystä 2019 lähtien, jolloin Malla aloitti fysioterapeuttina TT-Fysiolla.

MIKSI?

Synnynnäisen liikuntavammansa vuoksi Kira on käynyt säännöllisesti kuntoutuksessa eri fysioterapeuteilla lapsesta saakka. Kuntoutus keskittyy lihasvoiman ylläpitoon ja nivelten liikkuvuuteen. ”Kantavana strategiana” fysioterapiassa on tukea Kiran itsenäistä arjessa pärjäämistä. Strategia on osoittautunut toimivaksi, sillä Kira asuu yksin, mutta saa toki tarvittaessa kotiinsa apua.

Kävelyn tukeminen on tärkeää, mutta aivan yhtä tärkeää on yläraajojen motoriikan vahvistaminen ja siihen saadaan paljon apuja Tyromotion Pablo-laitteistosta. Monet arjen hienomotoriset toimet vaativat pitkäkestoisuutta. Juuri sitä saadaan kehitettyä Pablon pelimaailmoilla lähes huomaamatta yhden pelihetken kestäessä yleensä noin 10-15 minuuttia.

MITEN?

Pabloa käytetään TT-Fysiossa aina muun terapeuttisen harjoittelun tukena. Tämän loistolaitteen supervoima on liikehallinnan ja yläraajojen hienomotoriikan kehittämisessä.

Kira pääsee siirtymään Tyromotion-pöydän ääreen omin jaloin ja istumaan sen ”omalle tuolille”, mutta tarvittaessa laitteistoa voi käyttää myös pyörätuolissa istuen, mikä lisää käyttömahdollisuuksia erilaisten kuntoutujien kanssa.

Painonsiirrot seisaaltaan tarjoavat hyvän tasapainotreenin alkuun. Toinen liikesensori on Kiralla kädessä ja toinen kiinnitettynä reiteen, josta se lähettää palautteen näytölle välittömästi myös Mallan nähtäväksi. Seuraavaksi siirrytään käyttämään Multiboard-levyä, jonka ”pallojalusta” haastaa sekin tasapainoa.

Lopuksi vaihdetaan vielä ohjaimeksi Multiball-pallo, jota ohjataan yhdellä kädellä. Näin saadaan tehtyä tehokkaita liikeharjoitteita yksi puoli kerrallaan.

MILLÄ SEURAUKSIN?

Pitkähkö pelihetki tarjoaa Mallan korostamaa pitkäkestoisuutta hienomotoriikan tueksi.

Kira itse kokee, että Pablosta tekee loistolaitteen sen tarjoama vaihtelu perinteisiin kuminauhajumppiin. Erilaisia pelejä on tarjolla kymmenittäin. Mielekkyys ja motivaatio ovat Mallan huomion mukaan muillakin kuntoutujilla aivan eri tasolla verrattuna konservatiivisempiin kuntoutusmuotoihin. Pelissä pärjääminen ja sen seuraava taso toimivat houkuttimina.

Pablo antaa välittömästi palautetta tehdystä liikkeestä, joten terapiassa tulee tehtyä aina juuri ne osa-alueet, jotka Malla on katsonut kullakin kuntoutuskerralla tarpeellisiksi. Pelisuoritukset ja niihin liittyvät datat jäävät muistiin laitteelle, josta ne voidaan fysioterapeutin tietämällä käyttäjänimellä hakea ja hyödyntää palautetta.

Kiran kuntoutuksessa ehdottomasti suurimpia hyötyjä ovat laitteiston tarjoama monipuolisuus sekä motivaation ylläpito säännöllisessä kuntoutuksessa.