Kuntoutusteknologiahankinnat kannattava investointi Validia Kuntoutukselle

Validia Kuntoutus tarjoaa monipuolista kuntoutusta erityisesti aivo- ja selkäydinvauriosta tai neurologisista sairauksista kärsiville kuntoutujille Helsingissä. Ensimmäiset kuntoutusteknologialaitteet Fysioline toimitti vuonna 2016, ja nykyään Validia Kuntoutuksen teknologiasalista löytyy useita, erityisesti yläraajan sekä kävelyn harjoitteluun tarkoitettuja terapialaitteita.

Validia Kuntoutuksen toimitusjohtaja Kristiina Silver kertoo kuntoutusteknologiahankintojen olleen iso mutta kannattava investointi:
– Halusimme lähteä rohkeasti hakemaan uusia kuntoutusmuotoja ja kehittämään kuntoutuspalveluita vieläkin monipuolisemmiksi hyödyntämällä sekä teknologiaa että perinteistä kuntoutusta.

Virtuaalimaailma on teknologialaitteiden keskeinen ominaisuus. Pelillisyys tuo kuntoutukseen uusia ulottuvuuksia palkitsemalla, kannustamalla pitkäjänteiseen harjoitteluun sekä mahdollistamalla vaikuttavuuden mittaamisen ja huomattavasti suuremman toistomäärän. Se ei ainoastaan motivoi ja monipuolista terapiaa, vaan pelillisyys luo myös kognitiivisia haasteita esimerkiksi aivovammakuntoutujille.

Toimivalla ja katkeamattomalla kuntoutusketjulla terapiasta saadaan kaikkein tehokkain hyöty irti, kun potilas voi toimintakyvyn parantuessa edetä haastavampiin harjoitteisiin. Validia Kuntoutuksessa pyritään hyödyntämään kuntoutusteknologiaa monipuolisesti potilaan eri kuntoutusketjun vaiheissa. Esimerkiksi Erigo mahdollistaa pystyasennon harjoittelun ja varhaisen kävelyn stimuloinnin jo hyvin aikaisessa kuntoutusvaiheessa, kun taas h/p/cosmos- painokevennetty kävelykuntoutuslaite toimii terapiassa pidemmällä oleville kuntoutujille.

Teknologia-avusteiset kuntoutuslaitteet maksavat itsensä takaisin

Kuntoutujat tulevat Validia Kuntoutukseen Kelan, sairaanhoitopiirin tai vakuutusyhtiön lähetteellä tai itse maksavina. Kuntoutusprosessit ovat tehostuneet teknologia-avusteisen terapian myötä, ja Silverin mukaan myös maksajatahoille voidaan perustella paremmin terapian hyöty osoittamalla kuntoutusteknologian vaikuttavuus.

Kuntoutusteknologia on ehdottomasti myös vetovoimatekijä terapiapalveluita tarjoaville tahoille, koska se sopii monille eri taustan tai kuntoutusvaiheen kuntoutujille. Myös Silver on huomannut teknologia-avusteisen terapian kiinnostavan:
– Osa kuntoutujista tulee meille pelkästään kuntoutusteknologian takia.

Silver kannustaa sekä kuntoutujia että kuntoutuslaitoksia kokeilemaan rohkeasti teknologia-avusteista terapiaa:
– On mahdollista saada todella hyviä tuloksia aikaan, kun perinteinen terapia ja teknologiakuntoutus yhdistetään. Lisäksi kuntoutusteknologialla saadaan suoraan mitattua sen vaikuttavuutta. Investointi nostaa kuntoutuslaitoksen imagoa ja maksaa itsensä pitkällä tähtäimellä takaisin.