Kuntoutusteknologia käytössä Validiassa

Validia Kuntoutus Helsingissä otti reilun askeleen kohti teknologista kuntoutusta viime keväänä. Taloon hankittiin ensin Erigo, robotisoitu kippi ja keväällä avattiin aivan uusi kuntoutustila, Pihnala-sali, jonne sijoitettiin Tyrosolution- interaktiivinen terapiakokonaisuus sekä h/p/cosmoksen kävelymatto dynaamisella painokevennyksellä ja Zebris-analyysilaitteistolla. Ensimmäisen käyttövuoden jälkeen kokemukset ovat olleet hienoja ja laitteiden käyttöaste nousee jatkuvasti. Haastattelimme käyttökokemuksista terapeutteja ja kuntoutujia.

 

– Olen hyödyntänyt Erigoa viikoittain osittaisten selkäydinvammaisten kuntoutuksessa, jossa tavoitteena mm. alaraajojen lihasvoiman vahvistaminen, jotta siirtyminen helpottuisi ja mikäli kävely on mahdollista niin siihen valmistaminen (myös FESkäytössä). Aivovammaisten kuntoutujien parissa hyödynnän Erigoa pidempiaikaisen alaraajakuormituksen saamiseksi ja tonuksen rentouttamiseksi. Kävelyharjoittelua en pystyisi toteuttamaan yksin ja niin tehokkaasti ilman Erigoa. Myös kuntoutujat ovat kokeneet spastisuuden rentoutumisen sekä jalat ovat pysyneet lämpiminä useita päiviä harjoittelun jälkeen. 
Fysioterapeutti

– Hyödynnän Myroa pystyasennon ja tasapainon harjoittamisessa yhden kuntoutujan kanssa, jolloin pystyn keskittymään kuntoutujan asennon korjaamiseen ja kuntoutujan mielenkiinto säilyy harjoituksen ajan.
Fysioterapeutti

– Haastavinta teknologian kanssa on löytää aika omassa rauhassa keskittyä käytön opettelemiseen. Haluan osata laitteen käytön ennen kuin kuntoutuja on mukana tilanteessa.
Fysioterapeutti

– Käytän Tyromotion-laitteita, Pablo, Tymo, Amadeo, Diego ja Myro, toimintaterapiassa yläraajojen valmiustason vahvistamisessa päivittäin. Laitteet tarjoavat minulle terapeuttina mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia harjoittaa yläraajoja tehokkaasti, seurata tarkemmin sekä nostaa toistojen määrää huomattavasti. Kuntoutujille laitteet tarjoavat uusia vaihtoehtoja monipuolisempaan ja
tehokkaampaan harjoitteluun.
Toimintaterapeutti

– Teknologian integraatio on osaltani sujunut hyvin, mutta onnistuminen on kiinni terapeutin osaamisesta sekä kiinnostuksesta. Haastavinta oli alun serveristä johtuvat toimintahäiriöt laitteissa, mutta niistäkin selvittiin. Toimintaterapeutti

– Minulla on tetraplegia. Olen harjoitellut toimintaterapiassa oikeaa kättä Amadeolla. Pidän siitä, että pystyn seuraamaan kehittymistäni prosenttien ja erilaisten lukuarvojen avulla. Kädessä on tapahtunut huikeaa kehitystä, vahvistumista. En tiedä mihin vibraation on tarkoitus vaikuttaa, mutta koen, että siitä on ollut hyötyä, toimintaterapeutti ei pysty saamaan sitä käsin aikaiseksi. Lisäksi, kun laite vie sormet nopeasti suoraksi, on toimintaterapeutille se niin nopeasti tehtynä mahdotonta käsin. Ja toistoja tulee paljon enemmän kuin muussa terapiassa.
Kuntoutuja

– Minulla on tetraplegia. Minulla ei ole toimintaa sormissa ja ne ovat erittäin spastiset. Olen käyttänyt kolmea laitetta, Diegoa, Pabloa ja Amadeoa. Amadeossa vibraatiotoiminta rentouttaa hyvin spastisuutta ja laitteessa on mahdollista venyttää sormia yksitellen, joka muuten ei ole mahdollista. Pablossa minusta on parastam, kun harjoitellaan puristusvoimaa, avainotetta ja kyynärvarren kiertoja. Pelimaailmassa teen paljon kovemman harjoituksen kuin muuten tulisi tehtyä, koska keskityn pelaamiseen. Diego on minusta ehdottomasti paras! Voin liikuttaa käsiäni ilman toisen henkilön avustusta, voin tehdä erilaisia liikkeitä, joita en muuten pysty tekemään. Jo muutaman kilon kevennys auttaa käsien toimintaa. Tunnen, että voin harjoitella itsenäisesti ja se on mahtavaa. Minusta nämä laitteet ovat parasta mitä tänne on hankittu!
Kuntoutuja

– Minulla on osittainen tetraplegia. Olen harjoitellut mm. Amadeolla sekä h/p/cosmoksella. Molemmat laitteet ovat olleet minulle erittäin hyödyllisiä. Kävelyn kestävyys on parantunut merkittävästi, samoin sormien puristusvoima. Vibraatio rentouttaa hyvin spastisuutta. Minusta on hienoa, kun pystyy seuraamaan omaa kehittymistä.
Kuntoutuja