Innostavaa teknologiaa Haapsalun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa

Teksti: Terhi Kangas
Kuvat: Andres Teiss

Fysioline Virossa

Innostavaa teknologiaa kaikilla herkuilla

Naapurimaastamme löytyy todellinen kuntoutusteknologian edelläkävijä, jolla on monipuolinen näkemys laitteiden hyödyistä. Haapsalussa motivoivista laiteinnovaatiosta ovat innostuneet sekä terapeutit että kuntoutujat.

Erigo, Lokomat ja Armeo Spring saapuivat Haapsalun neurologiseen kuntoutuskeskukseen jo vuonna 2012. Vuonna 2016 otettiin käyttöön myös Indego-kävelyrobotti. Viiden laitteen Tyromotion-kokonaisuus saapui yläraajakuntoutuksen tueksi vuonna 2019. Pystyasennon harjoitteluun soveltuvaa Erigoa hankittiin pari vuotta sitten kaksi lisää, kun yksi ei enää riittänyt.

Laitekanta alkaa siis Haapsalussa olla jo varsin monipuolinen, joten tätä virolaista kuntoutuskeskusta voi perustellusti esitellä kuntoutusteknologian edelläkävijäkuntouttajana. Haapsalussa tunnetaan erityisesti modernin yläraajakuntoutuksen monet mahdollisuudet.

– Teknologian avulla saamme luotettavia ja vertailukelpoisia tuloksia kuntoutuksen vaikuttavuudesta. Terapeuttimme motivoituvat ”luovasta” ja yksilöllisestä työskentelystä kuntoutujan ehdoilla, kertoo neurologisesta kuntoutuksesta vastaava fysioterapeutti Mari-Liis Ööpik.

Haapsalun neurologisen kuntoutuskeskuksen tekemä tuore kvalitatiivinen tutkimus tarkasteli terapeuttien käyttökokemuksia modernista kuntoutusteknologiasta sekä heidän näkemyksiään laitteiden hyödyistä kliinisessä työssä.

– Tutkimus osoitti vahvasti sen, että terapeuttimme kokevat kuntoutusteknologian käytön erittäin olennaiseksi nykyaikaisessa neurologisessa kuntoutuksessa. Osa laitteista helpottaa terapeuttien työtä fyysisestikin merkittävästi. Hyvänä esimerkkinä Lokomat-kävelyrobotti, Ööpik kertoo.

Tutkimustuloksia innostavalla tavalla esittelevä posteri valittiin toukokuussa Tukholman Nordic Spinal Cord Society -kongressin parhaaksi.

 

Tyromotionin laitekokonaisuus mullisti yläraajakuntoutuksen

Haapsalussa kuntoutusteknologia on kovassa käytössä. Laitteille on luotu tarkat kalenterijärjestelmät, ja yhteisesti on sitouduttu tiettyihin potilasvalinnan ja priorisoinnin kriteereihin tilanteissa, joissa kuntoutujia olisi enemmän kuin käytössä olevia hoitoaikoja.

Terapeutit ovat erikoistuneet tiettyjen laitteiden ja laitekokonaisuuksien käyttöön. Jos potilaan oma fysioterapeutti ei ole täysin varma esimerkiksi Lokomat- tai Indego-kuntoutuksen soveltuvuudesta potilaalle, hän voi aina konsultoida kyseisiä laitteita käyttäviä terapeutteja.

Tyromotionin laitekokonaisuuden käyttöön erikoistunut toimintaterapeutti Siiri Siimenson kertoo, että teknologian avulla voidaan tarjota aina kuntoutumista parhaalla mahdollisella tavalla tukevaa terapiaa.

– Korkea intensiteetti, suuri toistomäärä ja potilaan motivointi, aikainen aloitus ja spesifisyys. Kaikki nämä neuroplastisuutta tukevat elementit mahdollistuvat Tyromotion-laitteilla. Laitteiden käytön voi aloittaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa terapiaa. Riittää, kun kuntoutuja pystyy istumaan pyörätuolissa ja ymmärtää ohjeet, Siimenson kuvailee.

Tyromotionin laitteilla (Diego, Myro, Pablo, Amadeo ja Tymo) voi tehdä harjoitteita, jotka eivät olisi mahdollisia perinteisin menetelmin. Esimerkiksi tarkat, yksinkertaiset – ​​tai haluttaessa monimutkaiset – ja toistuvat liikkeet tarjotaan kuntoutujalle sopivalla intensiteetillä.

Juuri harjoittelun intensiteetti ja toistot ovat avainasemassa kuntoutuksen tehokkuuden kannalta. Laitteiden avulla saadaan aktivoitua muun muassa uusia liikeratoja esimerkiksi olkavarressa ja sormissa.

Diegon kanssa voi lentää!

Laitteiden käytöstä hyötyvät Siiri Siimensonin mukaan kaikki kuntoutujat riippumatta siitä ovatko he pieniä lapsia vai ikäihmisiä. Kaikki ovat olleet innostuneita Tyromotionin laitteiden käytöstä. Hän on työskennellyt useiden selkäydinvammapotilaiden kanssa, joilla on hyvin vähän liikettä olkapäissä. Erityisesti juuri he ovat antaneet Tyromotionin Diegosta valtavasti positiivista palautetta.

Diego tukee Siimensonin mielestä täydellisesti yläraajaharjoittelua, sillä sen avulla voidaan löytää pienet ja alkavatkin liikkeet. Laadukasta toistoa tulee runsaasti, mutta ennen kaikkea laitteen kuntoutujalle aikaansaamat positiiviset tunteet ja palaute tehdystä liikkeestä ovat kullanarvoisia.

– Monelle on hieno tunne, kun huomaa tekevänsä liikkeen todellakin itse, eikä terapeutin avustamana. Eräskin kuntoutuja totesi, että Diegon kanssa voi lentää! Diegoa on myös kuvailtu uudeksi parhaaksi ystäväksi ja on tiedusteltu voisiko sen viedä kotiinkin, Siimenson naurahtaa.

Terapeutin näkökulmasta Tyromotion-kokonaisuudessa ilahduttaa myös sen helppokäyttöisyys, sillä kaikissa laitteissa on sama ohjelmisto. Kertaalleen yhdelle laitteelle tallennetut potilastiedot ovat automaattisesti käytössä muillakin laitteilla.

Harjoittelun voi aloittaa millä tahansa laitteella. Kuntoutujan on helppo ja mukava siirtyä seuraavaan, kun käytössä ovat samat tutut pelit ja ohjelmistot.

Taavi Lood ja Mari-Liis Ööpik Haapsalun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa

 

Kognitiivisuus yhdistyy liikkeeseen

Myös laitteiden teknisestä tuesta vastaava fysioterapeutti Taavi Lood näkee merkittäviä etuja siinä, että laitteet tulevat samalta valmistajalta ja käytössä opastavalta toimittajalta.

– Näyttö näyttää heti tutulta, vaikka menisit tarkistamaan jotakin toiselta Tyromotion-laitteelta. Jos laite pitää vaikkapa kalibroida, tiedän jo melko varmasti, miten se tehdään, vaikka laite olisikin uusi.

Loodin kokemusten mukaan Myro toimii erittäin hyvin potilailla, joilla on ongelmia käsien motoriikassa. Kuntoutujalle tarjotut pienet ratkaistavat pulmat saavat häneltä erityiskiitosta.

– Harjoituksena ei ole vain esineen siirto paikasta toiseen, vaan potilaan pitää myös seurata numeroita tai esimerkiksi tarkistaa kuvista yhtäläisyyksiä. Tarjolla on aina kognitiivinen tehtävä yhdessä fyysisen toiminnan kanssa, Lood kertoo.

Kaikkein suurin valinnanvara kuntoutujan aktivoimiseksi on toimintaterapeutti Siiri Siimensonin mielestä Pablossa ja Tymossa. Esimerkiksi Tymo tarjoaa useita erilaisia vaihtoehtoja aktivoida potilasta istuen tai seisten sekä tukea symmetristä seisomaan nousua.

Pablo-käsisensorin avulla on helppo mitata käsien ja sormien puristusvoimaa erilaisissa otteissa.

 

Motivoivaa palautetta edistymisestä

Amadeo-sormirobotin kanssa sinuiksi tuleminen otti Haapsalussa oman aikansa, mutta nyt sitäkin hyödynnetään arjessa aktiivisesti.

– Luulen, ettemme aluksi aivan ymmärtäneet kaikkia Amadeon ominaisuuksia, mutta sehän on aivan loistava laite! AVH-potilaalle, jolla on hemiplegia, sormien liikkeen näkeminen on erittäin tunteikas kokemus ja tärkeä palaute edistymisestä.

Haapsalussa kuntoutusteknologia ei ole harvinaista herkkua, vaan osa jokapäiväistä arkea ja sitä hyödynnetään poikkeuksellisen monipuolisesti. Amadeoa käytetään myös lasten kuntoutuksessa yläraajan distaalisen osan aktivoimiseen. Myös Diego toimii hienosti lasten kanssa, sillä se ei aseta rajoja potilaan koolle.

Aivan täydellisen kattava Haapsalunkaan laitevalikoima ei vielä ole. Esimerkiksi aivokuntoutuslaitteisto RecoveriX vaikuttaa Mari-Liis Ööpikin mielestä teknologialtaan mielenkiintoiselta, joten siihen tullaan varmasti tutustumaan seuraavaksi.

– Myös Lokomatimme on jo kymmenen vuotta vanha, joten harkitsemme toisen hankkimista. Erigon kaltainen vertikalisointirobotti lasten käyttöön olisi sekin toiveissamme, mutta sellaista ei markkinoilta ole vielä löytynyt.

 

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsionioonikeskus

  • Yksi Viron kolmesta EQUASS-sertifioinnin (European Quality in Social Services) saaneesta yrityksestä. Kuntoutujia saapuu Haapsaluun myös naapurimaista, kuten Latviasta.
  • Kolme kliinistä osastoa: aikuisten AVH- ja aivovammakuntoutus, aikuisten selkäydinvammakuntoutus sekä lasten neurologinen kuntoutus.
  • Käytössä kolme Erigoa, Lokomat, Indego, Armeo Spring sekä Tyromotion-kokonaisuus (Diego, Myro, Pablo, Amadeo ja Tymo).
  • Vuonna 2021 potilaille tarjottiin 2200 laitoskuntoutusjaksoa ja 1500 avokuntoutusjaksoa.
  • Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä esimerkiksi kävelyrobotti Lokomatia käytettiin yli 300 kertaa ja pystyasennon harjoittelua tukevaa Erigoa yli 700 kertaa.
  • Henkilöstöä yhteensä 163.