Fysio Center Jyväskylässä tehdään motorista kuntoutusta ajatuksen voimalla

Fysio Center hankki RecoveriX aivokuntoutuslaitteiston syksyllä 2017 pystyäkseen tarjoamaan asiakkailleen parasta mahdollista kuntoutusta. Yrityksen asiakaskuntaan kuuluu paljon aivokuntoutujia ja hankinnalla haluttiin tarjota perinteisten menetelmien rinnalle uusi, teknologinen kuntoutusmuoto. Vastaanotto RecoveriX terapialle on ollut utelias, kiinnostunut ja innostunut. Asiakkaat ovat tulleet Jyväskylään terapiaan jopa Helsingistä, Pietarsaaresta ja Naantalista saakka. Myös fysioterapeutit ovat olleet innoissaan uudesta hoitomuodosta ja sitä on esitelty syksyn aikana myös paljon talon ulkopuoliselle väelle.

RecoveriX kuntoutus on aktiivista, kuntoutujan itse suorittamaa aivotason harjoittelua, josta pystytään jatkuvasti lukemaan dataa ja seuraamaan edistymistä. ”Millään aiemmalla menetelmällä emme ole voineet todentaa aivoissa tapahtuvaa toimintaa harjoitteluhetkellä. Menetelmä on erittäin tehokas aivojen uudelleenjärjestämisen työkalu”, kertoo Fysio Centerin vaativan kuntoutuksen koordinaattori, fysioterapeutti Carita Nikkari.

”Kuntoutustavoitteet rakentuvat aina yksilöllisesti nojaten kuntoutujan kanssa moniammatillisesti laadittuihin GAS-tavoitteisiin. Lisäksi yhdessä kuntoutujan kanssa asetetaan toiminnallinen tavoite, johon pääseminen kohentaa arjen elämänlaatua”, lisää Nikkari.

Fysio Centerissä recoveriX kulkee pääosin yhtenä terapiamuotona muiden rinnalla. Kuntoutujan tavoitteista riippuen toinen äärilaita on ollut pelkkä recoveriX kuntoutus yhdistettynä kotiin annettaviin ohjeisiin, kun taas toisessa ääripäässä terapia on sisältänyt päivittäin myös perinteisempää fysioterapiaa, jolloin kuntoutuja on tullut pidemmälle kuntoutusjaksolle. Pidemmille hoitojaksoille tuleville ulkopaikkakuntalaisille asumispalveluja on onnistuttu järjestämään yhteistyökumppani  Vetrea Terveys Oy:n kanssa.

RecoveriX on tuonut Fysio Centerille positiivista valtakunnallista julkisuutta. Markkinointia on hoidettu aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja kanavista käytössä ovat olleet Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube sekä Twitter. Lisäksi Yle teki eräästä terapiatilanteesta paikalliseen uutislähetykseen jutun, joka herätti valtakunnallisen kiinnostuksen uutta terapiamenetelmää kohtaan.

Eri asiakkailla vaikutukset toimintakykyyn ovat olleet erilaisia, mutta kaiken kaikkiaan hoitotulokset vaikuttavat erittäin positiivisilta, ja selkeitä tuloksia on nähtävissä jo kesken hoitojaksojen. ”RecoveriX on vastannut alkuperäiseen tarpeeseen paremmin kuin olisimme koskaan uskoneet”, iloitsee Nikkari.

Kokemuksia RecoveriX kuntotuksesta

18-vuotias pietarsaarelainen Jasmin sai vakavan aivovamman lokakuussa 2016. Syksyllä 2017 hän aloitti Recoverix terapian Fysio Centerissä, jonka tavoitteeksi asetettiin uusien aivoratojen rakentuminen niin, että halvaantunut käsi saataisiin toimimaan.

”Jasmin on hyvä esimerkki RecoveriX-terapian vaikuttavuudesta. Motivaatio kuntoutumiseen on hurja. Koulunkäynnin ohella viikoittainen reissaaminen Pietarsaaren ja Jyväskylän välillä vaatii melkoista sinnikkyyttä koko perheeltä. Recoverix terapian tueksi Jasminille on ohjattu kaksikätistä harjoittelua kotiin ja rohkaistu huomioimaan halvaantunutta kättä. Tulokset ovat olleet huimat, ja Jasmin on käden toimintojen kanssa päässyt positiiviseen noidankehään; kun huomaa että sehän tottelee niin motivaatio käden käyttöön kasvaa. Nykyään oikea käsi on arjessa mukana miltei kaikessa”, kertoo Jasminin fysioterapeuttina toimiva Nikkari. Myös lähipiiri on huomannut selkeän muutoksen. ”Jasmin huomioi nykyisin paremmin halvaantunutta kättä ja koko olemus on muuttunut paljon positiivisempaan suuntaan. Suosittelemme vilpittömästi Fysio Center Jyväskylää hoitopaikkana muillekin!”

Myös VKK ja vakuutusyhtiö ovat vaikuttuneet terapian tuloksista niin, että Jasmin on saanut hoitojaksolle maksusitoumuksen.

46-vuotias Marja-Riitta sai aivoinfarktin maaliskuussa 2015. Aivoinfarktin jälkeen oikea käsi tuntui erilaiselta ja kömpelöltä, mutta hoitaneiden lääkäreiden mukaan molempien käsien toiminta oli symmetristä ja normaalia. Tapahtuneen käsittely ja arjen asioiden uudelleen järjestely veivät voimavaroja siinä määrin, että käden toiminta jäi alkuvaiheessa sivuseikaksi, kun käsi kuitenkin toimi. Ajan mittaan käden heikompi toiminta alkoi kuitenkin haitata koko ajan enemmän arkiaskareita.

Puolitoista vuotta infarktin jälkeen kättä alettiin tutkimaan tarkemmin ja lopulta käden toimintakyvyn alentumisesta tuli totta myös paperilla. ”Minulle suositeltiin Jyväskylän Fysio Centeriä ja nyt voin sanoa, että onneksi. Muuten en olisi ehkä päässyt kokeilemaan tänä syksynä sinne saatua RecoveriX-laitetta.”, kertoo Marja-Riitta.

Marja-Riitta kertoo RecoveriX hoitojakson tuoneen uudenlaista toiveikkuutta. ”Tavoitteena on, että ranteen alueelle tulisi lisää rentoutta ja käden toimintakykyä saataisiin lisättyä. Aluksi oli myös lamaannuttavaa todeta, että aivoissani eivät viestit kulje toivotulla tavalla ja aivopuoliskot toimivat välillä väärinpäin. Oma sairaus konkretisoitui uudella tavalla. Hoitokertojen edetessä olen huomannut käteeni tulleen keveyttä ja säryt ovat vähentyneet jonkin verran. Käsi aukeaa kiertoon paremmin ja kaksi sormista ovat suoristuneet. Kävellessä käsi on alkanut heilua, kun se ennen lähinnä roikkui sivulla. Hauskin tapaus oli se, kun ajelin autolla ja säikähdin oikean käteni noustessa spontaaniin tervehdykseen tutulle.”