Folkhälsan panostaa robotiikkaan kuntoutuksessa

Folkhälsan on hankkinut liikuntarajoitteisten henkilöiden kävelyharjoittelua ja kuntoutusta tukevan Indego -kävelyrobotin. Robotti soveltuu esimerkiksi selkä- ydinvamma-, halvaus-, MS- ja lihassairauspotilaiden kuntoutukseen. Robotti on ainoa laatuaan Pohjoismaissa.

– Folkhälsanin päätös robotin ostamisesta oli merkittävä, koska se avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia liikuntarajoitteisten henkilöiden kuntoutukseen, sanoo Folkhälsan Välfärdin toimitusjohtaja Gun Eklund.

Indego-robotti tulee Folkhälsanin Mustasaarenkuntoutusyksikön käyttöön syksystä 2017 lähtien. Yksikkö on erikoistunut liikuntarajoitteisten henkilöiden neurologisesti kuntouttavaan fysio- ja toimintaterapiaan. Seisomis- ja kävelyharjoittelu on keskeinen osa tätä kuntoutusta.

– On luonnollista, että toiminta käynnistyy Mustasaaressa, jossa meillä on jo ennestään osaamista vaikeasti liikuntarajoitteisten henkilöiden kuntoutuksesta. Toivomme, että voimme tulevaisuudessa palvella myös muilla alueilla, sillä robotti on pieni ja
helppo kuljettaa, sanoo Eklund.


Folkhälsanin Indego-robotti tarjoaa liikuntarajoitteisille henkilöille samalla myös mahdollisuuden
kokeilla ja selvittää, millaista hyötyä he voisivat saada kuntoutukseen omasta henkilökohtaisesta robotista.
Folkhälsanin terapeutit arvioivat aina erikseen jokaisen henkilön edellytykset aloittaa robotin avulla tapahtuva harjoittelu.


– Haluamme hyödyntää robotiikan tarjoamaa uusinta teknologiaa, jotta voimme tarjota tehokkaampaa kuntoutusta niille, jotka sitä eniten tarvitsevat.
Me haluamme olla Folkhälsanissa aina kaksi askelta
edellä kuntoutustoiminnassamme, sanoo Folkhälsan Välfärdin Pohjanmaan palvelutuotannon johtaja Joacim Sandbacka.

Ulkoinen tukiranka

Indego on robotisoitu ulkoinen tukiranka, joka auttaa pystyasennon ja kävelyn harjoittelussa. Robotti auttaa käyttäjäänsä seisomaan nousemisessa ja tasapainon harjoittamisessa sekä itsenäisessä kävelyharjoittelussa. Se tarjoaa mahdollisuuden normaalimpaan kävelyyn ja pidempiin kävelymatkoihin henkilöille, jotka pystyvät muiden kävelyapuvälineiden avulla etenemään vain muutamia metrejä. Indego-käyttäjä kykenee kävelemään normaalimpaa vauhtia, ja käyttäjän askellus on mahdollisimman lähellä normaalia
symmetriaa sekä sisä- että ulkotiloissa käveltäessä.


Tukiranka asetetaan käyttäjän lantiolle ja alaraajoihin. Selkäydinvammapotilaiden kuntouttamisessa Indego on apuväline, jonka avulla käyttäjä voi simuloida kävelyä ja samalla käyttää ja kehittää toimivia 
lihaksiaan. Robotti voi myös tukea esimerkiksi aivoverenkierto-, MS- ja lihassairauspotilaita opettamalla heitä käyttämään lihaksiaan tehokkaammin.

– Odotamme kaikki innokkaasti, että saamme robotin käyttöömme ja uskomme, että se antaa meille
suuria mahdollisuuksia kuntoutustoiminnassamme, sanoo Folkhälsan Välfärdin Mustasaaren kuntoutusyksikön johtaja Eliisa Uusihaka.

Sujuvaa yhteistyötä

– Fysiolinen asiantuntevat edustajat ovat olleet suureksi avuksi läpi hankintaprosessin. Ennen varsinaista hankintapäätöstä pääsimme vierailemaan Haapsalun kuntoutuskeskuksessa, jossa Indego on ollut käytössä vuoden ajan. Kävelyrobotin näkeminen
käytännössä helpotti päätöksentekoamme, summaa Sandback