Arcadan uudessa testauslaboratoriossa tehdään korkeatasoisia suorituskykymittauksia

Uuteen tilaan hankittuja spiroergometrialaitteita aiotaan hyödyntää opetuksessa sekä tutkimus- ja kuluttajakäytössä.

 

Helsingin Ammattikorkeakoulu Arcadaan rakennettiin kokonaan uusi testauslaboratorio, jonne hankittiin Fysiolinelta testauskäyttöön tulevat Cortexin spiroergometrialaitteet ja h/p cosmoksen juoksumatto. Cortexin spiroergometrialaitteilla voidaan tehdä kardiopulmonaarisia, eli hengitys- ja verenkiertoelimistön, suorituskykytesteja, joissa mitataan testattavan hapenottokykyä sekä muita suorituskykyyn vaikuttavia parametreja. Rasituskokeessa saadaan dataa testattavan ventilaatiokynnyksistä ja maksimaalisesta hapenottokyvystä.

Liikuntahalliprojektin toiminnanjohtaja Jacob Jungellin mukaan uusilla testauslaitteilla on tarkoitus laajentaa toimintaa monipuolisempaan mittaus- ja testauskäyttöön.
– Laitteiden avulla on nyt mahdollista tehdä korkeatasoisia urheilijatestauksia ja kynnysmittauksia. Laitteistoa voidaan käyttää myös hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakyvyn diagnostiikkaan.

Arcadassa koulutetaan fysioterapeutteja ja liikunnanohjaajia, ja spiroergometrialaitteita käytetään ainakin testausopissa ja fysiologian opinnoissa. Laitteiden avulla on tarkoitus tuottaa tulevaisuudessa myös liikuntaan ja terveyteen liittyvää tutkimusta. Koulutus- ja tutkimuskäytön lisäksi uusia laitteita aiotaan hyödyntää myös kuluttajakäytössä. Urheilijat ja aktiiviliikkujat voivat tulla tekemään uuteen testauslaboratorioon suoritus- ja hapenottokykymittauksia.

Jungell kehuu erityisesti Cortexin helppokäyttöisyyttä ja ohjelman antamaa palautetta testattavalle.
– Erityisesti ohjelman selkeyden vuoksi päädyimme hankkimaan juuri Cortexin spiroergometrialaitteet.