Andagon käyttö geriatrisessa kuntoutuksessa

Vieraskynä -teksti FysioNews 1/2022
Teksti: Karoliina Saari, vastaava fysioterapeutti Geritrim
 

Andago painokevennysjärjestelmä hankittiin meille Geritrimille muutama vuosi sitten vahvistamaan geriatriseen kuntoutuksen suunnattuja palvelujamme. Andago kulkee kuntoutujan tahdissa ja sen avulla pystytään harjoittelemaan kävelemistä ja tasapainoa turvallisesti ja tehokkaasti. Asiakkaan päälle puetaan valjaat, säädetään sopiva painonkevennys ja sitten asiakas saa lähteä kävelemään hänelle sopivalla vauhdilla. 

Käytämme Andagoa sellaisten asiakkaiden kanssa, joilla päätavoite on kävelyn varmentuminen, tasapainon parantaminen ja lihasvoiman lisääminen alaraajoissa. Suurin käyttäjäryhmä laitteelle on neurologiset kuntoutujat, mutta hyödynnämme sitä paljon myös ikäihmisten liikkuvuuden parantamiseen. Laitteen käytön edellytyksenä on, että kuntoutuja pystyy itse seisomaan ja ottamaan askelia.  

Tällä hetkellä käytämme Andagoa pääsääntöisesti kävelyharjoitteluun. Yleensä harjoittelu kestää noin 30 minuuttia kerrallaan. Perinteiseen kävelykuntoutukseen verrattuna harjoitusaika on merkittävästi pidempi ja harjoittelu on tehokkaampaa, kun pystytään keskittymään itse kävelyyn pystyssä pysymisen sijaan. Toistomäärien lisääntyminen edistää kuntoutumista. Monesti kävely myös rentoutuu paljon, koska asiakkaan ei tarvitse pelätä kaatumista. 

Pitkillä käytävillämme on hyvin tilaa Andagon kanssa harjoitteluun. Harjoittelu aloitetaan suuremmalla painonkevennysmäärällä ja kevennyksen määrää vähennetään kunnon kohentuessa. Kävelyharjoittelun ohessa olemme tehneet myös kävelyä leveämmällä tai kapeammalla askelluksella. Andago mahdollistaa kävelyharjoittelun lisäksi turvallisen tasapainoharjoittelun esimerkiksi erilaisten pehmeiden alustojen tai tasapainolevyjen päällä. 

Asiakkaat ovat ottaneen Andagon vastaan mielenkiinnolla. Jotkut ovat olleet hieman ihmeissään aluksi laitteen suurehkon koon vuoksi, mutta kun ovat päässeet kokeilemaan laitetta, ovat tykänneet siitä todella paljon. Andagon antama tarkka kävelymatka on hyvä motivaattori monille – seuraavalla kerralla halutaan mennä vielä hieman pidempi matka kuin edellisellä kerralla. 

Hiljattain meillä oli asiakas, jonka kävely oli aluksi todella epävarmaa toispuolihalvauksen takia. Aluksi hän jaksoi kävellä vain jokusia metrejä ja oli pelokas liikkumisen suhteen, koska pelkäsi kaatumista. Hänelle ehdotettiin Andago-harjoittelua, ja kävelymatka lisääntyi päivä päivältä. Useamman viikon kuntoutusjakson aikana kävelymäärä lisääntyi ja painokevennystä pystyttiin vähentämään ja lopulta hän jaksoi kävellä useiden kymmenien metrien matkoja pelkän rollaattorin turvin. Ja tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten Andago-harjoittelu on tuonut hyviä kuntoutumistuloksia! 

Kaiken kaikkiaan kävelyharjoittelun toteuttaminen on nykyisin turvallisempaa kuin aiemmin. Fysioterapeutti pystyy keskittymään kävelyn havainnointiin ja ohjaamiseen, kun kuntoutujaa ei tarvitse kannatella ja varmistella pystyssä pysymistä. Kun avustavia henkilöitä ei tarvita niin montaa heikkokuntoisen asiakkaan kävelyharjoitteluun, vapautuu henkilöresursseja muuhun käyttöön. Kaiken kaikkiaan Andagon käyttö on yksinkertaista ja sen oppii nopeasti! 

 

Geritrim 

Geritrim on säätiöpohjainen kuntoutuslaitos Kristiinankaupungissa. Talon toiminta aloitettiin sotainvalidi- ja veteraanikuntoutuksella. Toimintaa ohjaa pitkät perinteet ja Valtiokonttorin laatukriteerit. Nykyään talo tarjoaa kuntoutusta ja hoitoa sitä tarvitseville, pääasiallisesti geriatrista kuntoutusta ikäihmisille ja senioreille.