Kuntoutusteknologia terapeutin työkaluna

Validia Kuntoutuksen toimintaterapeutti Jutta Stenbäck näkee teknologialaitteiden tarjoavan useita mahdollisuuksia sekä kuntoutujille että terapeuteille. Perinteisessä terapiassa ei olisi mahdollista päästä sellaisiin toistomääriin, joihin teknologialaitteiden avulla päästään. Myös edistymistä on helppo seurata pelin eri tasojen avulla, jotka tallentuvat potilaskohtaisesti automaattisesti laitteen muistiin. Stenbäck näkee teknologialaitteilla olevan runsaasti soveltamismahdollisuuksia:
– Aina ei tarvitse tehdä sitä, mitä ohjekirjassa sanotaan. Terapeutti voi itse keksiä, mitä laitteilla tekee.

Validia Kuntoutuksessa on useita teknologia-avusteisia terapialaitteita, mikä Stenbäckin mukaan tehostaa kuntoutusketjua entisestään:
– Kuntoutujan edistymisen mukaan voidaan tehdä puolet ajasta toisella laitteella ja siirtyä toiseen. Lisäksi laitteet mahdollistavat kiertoharjoittelun.

Stenbäck myös korostaa laitteiden säätömahdollisuuksia potilaan eri vaatimuksia vastaaviksi:
– Kuntoutujilla on erilaiset kuntoutumistarpeet, vaikka heillä olisikin sama vamma. Siksi on tärkeää, että laitteita voi säätää helposti eri vaatimuksille.