Kuntoutusteknologia

Teknisavusteisella kuntoutuksella tarkoitetaan terapeutin toteuttamaa ja valvomaa kuntoutusta, jonka apuvälineenä hyödynnetään kuntoutusteknologiaa. Useat tieteelliset tutkimukset antavat viitteitä teknisavusteisen kuntoutuksen hyödyistä sekä akuutin että myöhemmän vaiheen kuntoutujilla.

Kuntoutusteknologia on lääkinnälliseen tarkoitukseen suunniteltua teknologiaa, jolla on tarkoitus parantaa kuntoutujan toimintakykyä.

Kuntoutusteknologiaa hyödynnetään perinteisesti neurologisissa vammoissa ja sairauksissa, kuten aivoverenkiertohäiriöissä, aivo- ja selkäydinvammoissa, MS-taudissa ja Parkinsonissa. Myös tuki- ja liikuntaelinvammoissa kuntoutusteknologian käyttö kasvaa jatkuvasti.

Kuntoutusteknologiaa on monenlaista ja erilaisiin tarkoituksiin. Itse kuntoutusteknologia ei ole itseisarvo, vaan se on terapeutin apuväline.

  • Robotiikka – tuottaa liikkeen kokonaan tai osittain kuntoutujan puolesta
  • Avustava teknologia – helpottaa liikettä, toimii esimerkiksi tukirankana
  • Sensoriteknologian avulla liikettä tai voimaa voidaan seurata ja heijastaa interaktiiviseen ympäristöön
  • Virtuaalimaailmassa kuntoutuja sijoitetaan todentuntuiseen ympäristöön
  • Brain Computer Interface (BCI) hyödyntää sähköistä aivokäyrää ja yhdistää sen tietokoneen avulla ulkoiseen palautejärjestelmään

Kysy lisää

Esko Nikkola

Avainasiakaspäällikkö, Häme, Itä- ja Kaakkois-Suomi, kuntoutuslaitokset
040 779 2960

Kimmo Korkola

Myyntipäällikkö, Länsi-Suomi ja Pohjanmaa
050 461 9989

Tiina Taivainen

Myyntipäällikkö, Etelä-Suomi
0417300622

Jaana Kouva

Myyntipäällikkö, Pohjois-Suomi
050 594 2271

Ville Tuominen

Myyntijohtaja
0407520988

Marjo Jännes-Malm

Tuotepäällikkö
040 707 3472

    Ota yhteyttä