Neurologinen kuntoutus

Keskushermostoa ja aivoja koskevissa neurologisissa vaurioissa kuntoutuksen aikainen aloittaminen on tärkeää ja sillä on olennainen vaikutus kuntoutumisennusteeseen. Neurologisen kuntoutuksen saralla korostuvat tavoitteellisuus, riittävä intensiteetti ja vaikeustaso, kuntoutujan osallisuus sekä annettu palaute ja motivointi.

Kuntoutusteknologia apuna neurologisessa kuntoutuksessa

Varhaisen neurologisen kuntoutuksen aloittaminen tavoitteellisesti ja turvallisesti riittävällä intensiteetillä on usein mahdotonta ilman kuntoutusteknologiaa. Kuntoutusteknologia tarjoaa ratkaisuja kuntoutuksen eri vaiheisiin kuntoutusrobotiikan, avustavan tekniikan, sensoreiden, virtuaalimaailman sekä aivo-tietokoneyhteyksien kautta.

Kuntoutusteknologian pelimaailmat lisäävät harjoittelun mielekkyyttä sekä motivaatiota ja tehoa. Toistoja ja sitä kautta oppimista kertyy näin lähes huomaamatta ja harjoittelu on innostavaa. Teknologian hyödyntäminen kuntoutuksessa mahdollistaa myös kehityksen seuraamisen ja pienenkin edistymisen havainnoinnin.

Ratkaisumme kattavat niin yläraajan- ja käden kuntoutuksen, kävelykuntoutuksen (painokevennetty kävelykuntoutus ja kävelyrobotiikka), tasapainon ja pystyasennon harjoittelun sekä kuntoutujan aktivoinnin. Meiltä myös ratkaisuja lasten neurologiseen kuntoutukseen!

Mitä neurologinen kuntoutus on?

Neurologisen kuntoutuksen tarkoitus on fysioterapian tai toimintaterapian avulla kehittää tai ylläpitää henkilön toimintakykyä, jos se on neurologisen sairauden tai vamman vuoksi heikentynyt. Neurologista kuntoutusta tarvitsevat mm. aivoverenkiertohäiriö-. aivovamma- ja selkäydinvammakuntoutujat sekä MS- ja Parkinson potilaat.

Lue alta tarkemmin neurologisen kuntoutuksen eri osa-alueista ja kuntoutusteknologiasta.

Kysy lisää

Esko Nikkola

Avainasiakaspäällikkö, Häme, Itä- ja Kaakkois-Suomi, kuntoutuslaitokset
040 779 2960

Kimmo Korkola

Myyntipäällikkö, Länsi-Suomi ja Pohjanmaa
050 461 9989

Tiina Taivainen

Myyntipäällikkö, Etelä-Suomi
0417300622

Jaana Kouva

Myyntipäällikkö, Pohjois-Suomi
050 594 2271

Ville Tuominen

Myyntijohtaja
0407520988

Marjo Jännes-Malm

Tuotepäällikkö
040 707 3472

    Ota yhteyttä