Neurologinen kuntoutus

Keskushermostoa ja aivoja koskevissa neurologisissa vaurioissa kuntoutuksen aikainen aloittaminen on tärkeää ja sillä on olennainen vaikutus kuntoutumisennusteeseen. Neurologisen kuntoutuksen saralla korostuvat tavoitteellisuus, riittävä intensiteetti ja vaikeustaso, kuntoutujan osallisuus sekä annettu palaute ja motivointi.

Kuntoutusteknologia apuna neurologisessa kuntoutuksessa

Varhaisen neurologisen kuntoutuksen aloittaminen tavoitteellisesti ja turvallisesti riittävällä intensiteetillä on usein mahdotonta ilman kuntoutusteknologiaa. Kuntoutusteknologia tarjoaa ratkaisuja kuntoutuksen eri vaiheisiin kuntoutusrobotiikan, avustavan tekniikan, sensoreiden, virtuaalimaailman sekä aivo-tietokoneyhteyksien kautta.

Kuntoutusteknologian pelimaailmat lisäävät neurologisen kuntoutuksen mielekkyyttä sekä motivaatiota ja tehoa. Toistoja ja sitä kautta oppimista kertyy näin lähes huomaamatta ja harjoittelu on innostavaa. Teknologian hyödyntäminen neurologisessa kuntoutuksessa mahdollistaa myös kehityksen seuraamisen ja pienenkin edistymisen havainnoinnin.

Ratkaisumme kattavat niin yläraajan- ja käden kuntoutuksen, kävelykuntoutuksen (painokevennetty kävelykuntoutus ja kävelyrobotiikka), tasapainon ja pystyasennon harjoittelun sekä kuntoutujan aktivoinnin. Meiltä myös ratkaisuja lasten neurologiseen kuntoutukseen!

Mitä neurologinen kuntoutus on?

Neurologisen kuntoutuksen tarkoitus on fysioterapian tai toimintaterapian avulla kehittää tai ylläpitää henkilön toimintakykyä, jos se on neurologisen sairauden tai vamman vuoksi heikentynyt. Tavoitteena on auttaa kuntoutujaa saavuttamaan mahdollisimman itsenäinen ja laadukas elämä neurologisista haasteista huolimatta. Neurologista kuntoutusta tarvitsevat mm. aivoverenkiertohäiriö-. aivovamma- ja selkäydinvammakuntoutujat sekä MS- ja Parkinson potilaat.

Kuntoutusteknologia soveltuu hyvin neurologiseen kuntoutukseen ja sen käyttö auttaa mukauttamaan  harjoituksia yksilöllisesti, varmistaen, että jokainen kuntoutuja saa juuri hänelle sopivaa ja tehokasta kuntoutusta. Neurologinen kuntoutus kehittyy jatkuvasti ja uudet tutkimukset ja teknologiset innovaatiot tuovat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kuntoutujien elämänlaadun parantamiseen.

Lue alta tarkemmin neurologisen kuntoutuksen eri osa-alueista ja kuntoutusteknologiasta. Neurologiseen kuntoutukseen soveltuvat ratkaisumme löydät verkkokaupastamme.

 

Neurologisen kuntoutuksen referenssit

Loistolaite terapian tukena - Fesia Walk

Kuntoutuspolku nopeuttaa kävelyn uudelleenoppimista

Bemo oli "rakkautta ensi polkaisulla"

Kysy lisää