Kuntoutuksen kokonaisratkaisu

Kuntoutuksen kokonaisratkaisua suunniteltaessa tulisi huomioida useita tekijöitä. Tärkeää on tarjota oikeanlaista kuntoutusta kuntoutuksen eri vaiheissa, eli on tiedostettava, missä kuntoutuspolun vaiheessa kuntoutujat ovat palveluntarjoajan kuntoutettavana. Sen jälkeen voidaan miettiä, mitkä teknologiset ratkaisut mahdollistavat intensiivisen kuntoutuksen, ja onko esimerkiksi pienryhmäharjoittelu oikea ratkaisu intensiteetin terapiavolyymin mahdollistamiseksi.

Tärkeää on myös miettiä sellainen ratkaisu, joka mahdollistaa kustannustehokkaan ja tuottavan kuntoutuksen. Nykyteknologian mukaiset kuntoutusrobotit, motivoivat sensoripohjaiset kuntoutuslaitteet sekä virtuaaliympäristöt mahdollistavat kuntoutujalle oikean liikuttamisen ja tehokkaan motivoinnin. Näin myös terapeutti voi keskittyä tehokkaammin koko kokonaisuuteen ohjaten, korjaten ja neuvoen, kun keskittymistä ei tarvitse enää kohdistaa esimerkiksi kuntoutujan jalan liikuttamiseen tai pystyssä pitämiseen. 

Kokonaisratkaisun suunnittelussa kannattaa hyödyntää asiantuntijoiden apua, jotta päädytään oikeaan ratkaisuun sekä löydetään oikeat teknologiat avustamaan kuntoutusta ja sen tarjontaa.

Kysy lisää