Sydän

Kardiologia

Moderni kardiologian osasto pystyy toimimaan täysin paperittomassa ympäristössä. Työmääräykset, tallennukset, lausunnot, raportit jne. on kaikki mahdollista saada sähköisesti. Sähköisen toiminnan edellytyksenä on hyvin suunnitellut kokonaisratkaisut sekä sujuvasti integeroidut potilashallinta- ja arkistointijärjestelmät.

Parhaimmillaan itse koe/tallennus ja sen lausuminen voidaan toteuttaa aivan eri osissa sairaalaa, kaupunkia, maata tai jopa eri palveluntarjoajan toimesta. Verkoston yhteinen tietokanta mahdollistaa lausunnon tekemisen heti kokeen/tallennuksen jälkeen ilman viiveitä. Valmiiksi suunnitellut raporttimodulit mahdollistavat nopeat lausunnot sekä suunnitellut rakenteet ja mallit lausuntoihin yksikkökohtaisesti.

Etälausuntopalvelut voidaan mahdollistaa palvelusopimuksella esim. PAY-PER-USE -sopimuksella, jossa asiantuntijapalveluun sisältyy Holter-EKG ja/tai ABPM-tallentimet, automaattinen datansiirto sekä lausunnot. Näin pienemmätkin toimijat, ilman omia kardiologeja, voivat tarjota palveluitaan tehokkaasti asiakkailleen.

Lepo- ja rasitus-EKG

Lepo-EKG -järjestelmän tulee toimia useissa ympäristöissä tehokkaasti ja sujuvuus sekä helppokäyttöisyys ovat ratkaisevassa roolissa. Kevyet langattomat laitteet sekä kosketusnäytölle optimoidut ohjelmat ovat perusvaatimuksia. Potilastietojen haku potilaan viivakodista, sekä automaattinen analyysi sekä tallennus langattomilla yhteyksillä, tulee toimia ilman viiveitä. Täysin paperiton toiminta säästää aikaa, rahaa ja luontoa. Tämä myös mahdollistaa virtaviivaisen prosessin, jossa inhimillisten virheiden mahdollisuus pienenee.

Rasitus-EKG voidaan hyvissä ratkaisuissa tehdä samoilla laitteilla ja ohjelmistoilla kuin lepo-EKG, jolloin dataa voidaan vertailla sujuvasti mittausten kesken ja käyttäjälle riittää yhden järjestelmän opettelu.

Rasitus-EKG protokollan muokkaaminen ja tallentaminen yksikön eri tarpeiden mukaisesti helpottaa ja nopeuttaa toimintaan. Sujuva työnkulku rasitusta ennen tapahtuvasta lepo-EKG:stä rasitukseen parantaa potilaskokemusta ja säästä turhilta odotteluilta kokeiden aikana. Hyvin rakennettu ohjelmisto mahdollistaa EKG:n vertailut lepokäyrän sekä rasituksen eri vaiheiden kanssa täysin paperittomasti ja yhdeltä näytöltä. Sähköisessä ympäristössä useamman mittauksen vertailu sujuu käden käänteessä, ilman käyrien etsintää. Raakadatan tallennus yhteiseen tietokantaan nousee tärkeään rooliin tämän kaltaisissa tilanteissa.

Holter-EKG pitkäaikaisseuranta

Holter-EKG tallennukset ovat usein sydänoireisille potilaille määrättyjä tutkimuksia. Kehittyneet tallentimet ja helpottuneet analyysit ovat nostaneet Holter-EKG tutkimusten suositeltavuutta.

Tallentimien teknologiset harppaukset mahdollistavat nykyään miellyttävämman potilaskokemuksen, kun tarjolle on tullut kevyempiä laitteita ja jopa täysin elektrodi- ja kaapelivapaita ratkaisuja. Näin myös pidemmät, useamman vuorokauden, tallennukset ovat potilasta ajatellen järkevämpiä määrätä.

Analyysi-ohjelmistojen valmiiksi muokatut raporttimodulit mahdollistavat nopeat ja tehokkaat lausunnot, joka helpottaa kardiologien päivittäistä työtä.

Myös etälausuntopalvelut nykyaikaisilla ICT-ratkaisuilla toimivat mutkattomasti paikkakunnasta riippumatta vaikka PAY-PER-USE mallilla, jossa palvelusopimus sisältää tallennuslaitteet, automaattisen tiedonsiirron sekä lausunnot. Näin pienemmätkin yksiköt ilman omia kardiologeja pystyvät tarjoamaan Holter-EKG sekä ABPM-palveluita asiakkailleen.

Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinti

ABPM-tallennukset toimivat hyvässä ratkaisussa samalla ohjelmistolla kuin Holter-EKG mittauksetkin. Näin potilasta pystytään palvelemaan paremmin kokonaisuutena. Potilasystävällisissä ratkaisuissa mittaukset voidaan jopa yhdistää siten, että EKG saadaan tallennettua elektrodi- ja kaapelivapaasti verenpaineseurantalaitteeseen. Tällöin myös tiettyihin oireisiin voi löytyä helpommin syyt.

Nykystandardit ovat erittäin tiukkoja tallentimille ja tällä hetkellä vain muutamat toimijat pystyvät täyttämään vaatimukset. Tarkat ja toistettavat mittaukset ovat hyvän analyysin perusta.

Tallennuksia tehdään tyypillisesti yhdestä kolmeen vuorokauteen. Yön aikaisen seurannan kannalta on tärkeää myös laitteiden hiljaisuus sekä yöajalle erikseen määriteltävä tallennusväli.

Sydänkuntoutus

Sydäninfarktin tai muun sydänperäisen tapahtuman jälkeen paluu arkeen ja työelämään on monelle sydänkuntoutujalle suuri askel. Osissa sairaanhoitopiirejä on jo ohjausta kuntouttavaan kurssitoimintaan, mutta laajempaa organisoitua sairaalan ulkopuolista liikunallista sydänkuntoutustoimintaa ei muutamia pilotointiprojekteja lukuun ottamatta ole.

Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että liikunnallinen sydänkuntoutustoiminta voi olla tehokas tapa palauttaa potilaita takaisin työelämään ja aktiiviseen elämäntyyliin. Tähän on jo olemassa hyviä teknisiä ratkaisuja, joissa rasitus-EKG:n tuloksiin perustuen voidaan aloittaa turvallinen kuormitus- tai –sykeohjattu harjoittelu valvotuissa olosuhteissa. Myöhemmin, kun rasitusta on opittu hallitsemaan ja sietämään, voidaan harjoittelu siirtää vapaampaan liikuntaan, kuitenkin vieläkin EKG-valvotusti.

Sydänkuntoutuksessa turvallisuus ja kuntoutujan turvallisuuden tunne ovat tärkeitä tekijöitä kuntoutuksen onnistumiselle. On tärkeää, että laitteisto valvoo ja tallentaa kaikki EKG-tapahtumat ja tarvittaessa hälyttää automaattisesti harjoittelua valvovalle fysioterapeutille. Tallennettu data on myöhemmin analysoitavissa.

Kysy lisää