Liikelaboratorio

Modernissa liikelaboratoriossa voidaan mitata ja tutkia ihmisen liikettä ja siihen vaikuttavia tekijöitä erittäin laajasti. Onkin tärkeää integroida mahdollisuuksien mukaan kaikki mittauslaitteet, virtuaalimaailma ja liikutusalusta/juoksumatto. Näin datan käsittely on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa.

Kävelyä on perinteisesti tutkittu siten, että tutkittava kävelee lattialla voimalevyjen yli, mitä on tarkasteltu liiketunnistusjärjestelmien avulla. Käytännön haasteeksi on kuitenkin osoittautunut vähäinen (1–3) kokonaisanalyysien määrä. Lisäksi haasteena on koehenkilöiden keskittyminen voimalevyllä tapahtuviin toimintoihin. Siksi nykyään suositaankin integroituja juoksumattojärjestelmiä, jossa testejä ja analyysejä voidaan tehdä päivän aikana useita huomattavasti suuremmilla askelmäärillä. Lisäksi testitilanne voidaan halutessa määrittää niin, että koehenkilö ei tiedä milloin dataa tallennetaan.

Virtuaalimaailman yhdistäminen instrumentoituun juoksumattoon ja liikkeen tunnistusjärjestelmään luo aivan uusia tutkimusmahdollisuuksia neurologisille kuntoutujille, vanhuksille ja urheilijoille. Esimerkiksi dualtasking-tutkimuksilla ja -sovelluksilla voi olla iso merkitys tulevaisuuden kuntoutuksessa ja valmennuksessa.

Kysy lisää

    Ota yhteyttä