Fysiolinelle ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 –laatusertifikaatit

Vastuullisuus sekä asiakkaita että sidosryhmiä kohtaan on olennainen osa yrityksemme jokapäiväistä toimintaa. Lähtökohtanamme on toiminnan jatkuva parantaminen asiakastyytyväisyydessä, tuotteiden ja palveluiden laadussa ja toimintatavoissa. 
Läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden lisäämiseksi olemme arvioituttaneet kolmannella osapuolella laatujärjestelmiemme ja toimintamme standardinmukaisuutta.  Osoituksena laatutyöstämme ja toimintamme jatkuvan parantamisen kulttuurista sekä työstämme ympäristön hyväksi Inspecta Sertifiointi Oy on juuri myöntänyt yrityksemme terveyden ja liikunta-alan tuotteiden suunnitteluun, valmistuttamiseen, hankintoihin, markkinointiin, myyntiin, varastointiin, asennukseen ja huoltoon liittyviin toimintoihin ISO 9001:2015 sekä ISO 14001:2015–laatusertifikaatit.

Katso myönnetyt sertifikaatit sekä aiemmat sertifikaatit ja toimiluvat täältä.

Laatu on keskeinen osa koko toimintaamme. Pyrimme kaikessa tekemisessämme prosessien läpinäkyvyyteen sekä mahdollisimman virheettömään, laadukkaaseen toimintaan. Tuote- ja palveluvalikoimamme edustaa alansa huippua.
Seuraamme toimintaympäristössämme, lainsäädännössä ja viranomaisvaatimuksissa tapahtuvia muutoksia. Tavoitteenamme on toimia mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja –keskeisesti ja siksi mittaamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintaamme käyntityyppiin kohdennetuilla asiakastyytyväisyyskyselyillä.

Kestävä kehitys on toimintamme keskeisiä peruspilareita. Taloudellista vastuuta kannamme luomalla arvoa asiakkaillemme, päämiehillemme, henkilöstöllemme sekä yhteiskunnalle yrityksen hyvällä kannattavuudella ja hallitulla kasvulla sekä tarjoamalla ja toteuttamalla joustavia, kokonaisvaltaisia palveluratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.  Sosiaalisen vastuunkannon keskeisiä elementtejä ovat puolestaan henkilöstömme hyvinvoinnin, työssä viihtymisen ja osaamisen kehittäminen, jotta asiakkaamme voivat saada ajantasaisinta, laadukasta tietotaitoa käyttöönsä.

Ympäristövastuun kantaminen on myös hyvin tärkeä osa yrityksemme liiketoimintamallia. Olemme sitoutuneet työskentelemään ilmastovaikutusten vähentämiseksi ja teemme aktiivisesti töitä yrityksen suorien ja välillisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristönäkökulmat otamme huomioon niin suuremman luokan linjauksissa kuin jokapäiväisissä rutiineissakin muun muassa huomioimalla markkinoimiemme tuotteiden ja tarjoamiemme palveluiden koko elinkaari, pakkausmateriaalina käytetyn muovin vähentämisellä sekä lisäämällä henkilöstömme, asiakkaiden ja toimittajiemme ympäristövaikutusten tuntemusta.